Till nyhetslistan

Nu finns Esbo kyrkliga samfällighets musikstipendier att söka

musikstipendier23.jpg

Foto: Pixabay

Esbo kyrkliga samfällighet stöder musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo.

I regel utdelas stipendier på 1 000–4 000 euro. Förutsättningen för att understöd kan beviljas är att gemensamma kyrkofullmäktige på sitt möte i december 2022 godkänner de för ändamålet nödvändiga medlen.

Intresserad? - läs: Principerna för stipendierna för andligt musikarbete

Med hjälp av stipendierna för andligt musikarbete stöds musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Inom ramen för understödsverksamheten:

• stöds såväl konsertverksamhet som andra typer av musikaliska projekt,
• stöds hela spektret av andlig musik, från äldre kyrkomusik till de nyaste formerna av andlig musik,
• värdesätts innovation och nätverkssamarbete,
• värdesätts mångkulturellt och pedagogiskt innehåll,
• beviljas i regel inte understöd för resor, utrustning för sökande eller grupp (t.ex. kördräkter eller instrument), för inspelningar eller komposition,
• stöds i första hand aktörer från Esbo och grupper som i huvudsak består av Esbobor,
• beviljas inte understöd för sådana aktörer inom musiksektorn som redan får finansiering inom ramen för Esbo församlingars anslag för musikarbete.

Om sökande planerar att förverkliga sitt projekt i Esbo församlingars utrymmen bör man preliminärt ha kommit överens om det med församlingen ifråga. Ett stipendium innebär inte automatiskt rätt att använda församlingarnas utrymmen.

Den som beviljas stipendium förbinder sig att rapportera om sin verksamhet.

Följande uppgifter ska fogas till stipendieansökan (gäller delvis enskilda sökande):
• information om medlemmarna i gruppen och deras hemort,
• verksamhets- och ekonomiplanen för understödsåret,
• den senaste verksamhetsberättelsen och det senaste bokslutet,
• uppgifter om sökandens bankförbindelse
• övrigt material som stöder sansökan.

Ansökningstiden löper ut 31.1.2023. Den som beviljats stipendium ska inlämna en rapport om användningen av stipendiet senast 30.6.2024 (eller innan en ny ansökan kan inlämnas).

Ansökningarna sänds till:

Esbo kyrkliga samfällighet
Registratorskontor
PB 200
02771 ESBO

eller elektroniskt: kirjaamo.espoo@evl.fi.

Skriv ”Stipendier för andligt musikarbete” på kuvertet eller i e-postmeddelandets rubrik.  

Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn 09 8050 2590. E-postadress: eero.jokela@evl.fi.

19.12.2022 17.26