Till nyhetslistan

Naturvännen väljer traditionellt stearinljus till graven

gravljusnyh (1).jpg

Ur miljösynvinkel är en lykta med stearinljus ett bättre val än led-ljus på graven. Foto: AdobeStock.

De otaliga gravljusen som tänds på kyrkogårdarna i den mörka juletiden väcker känslor; människor blir rörda och tagna av stämningen. Stämningen som ljusen sprider har dock en mindre glansfull baksida. 

Ur miljösynvinkel är det mest ekologiska att välja ett traditionellt, vanligt stearinljus till graven och placera ljuset i en stadig lykta av metall och glas. Då blir det inget avfall av det utbrunna ljuset. 

— Går lyktan sönder sorteras glaset i blandavfall och metallen i metallavfall, råder Asko Leinonen arbetsledare för begravningsväsendet inom Esbo kyrkliga samfällighet. 

Oljeljusen med plasthölje har en metallhatt som sorteras i metallavfall och resten av ljuset är blandavfall. Allt som oftast har gravbesökarna inte tålamod att sortera avfallet från gravljusen på rätt sätt. 

— Glas och plast hör inte till metallavfall och om det sätts mycket avfall som inte hör till just det sorteringskärlet går det inte att återvinna innehållet, utan det dumpas till blandavfallet, säger Leinonen. 

Led-ljusen är problemavfall 

Led-ljusens långvariga belysning har gjort dem populära och fast ljusen ger ett naturtroget sken innehåller de metaller som är skadliga för miljön. I tillverkningen av led-ljus används gallium som räknas till tungmetaller och lättmetallen aluminium.  

— Det finns inget eget sorteringskärl för led-belysning på begravningsplatserna. Led-ljusen får aldrig sättas i blandavfall, inte ens i soporna hemma, utan de ska föras till återvinning, säger Leinonen. 

Ett ledljus fotat i skymning och vinterväder

Led-ljusen är naturtrogna men inte det bästa valet ur miljöaspekt. Foto: Agneta Gestrin

I huvudstadsområdet tar alla återvinningsställen för el- och elektronikavfall (EE - SER) avgiftsfritt emot led-belysning. På Sortti-stationerna som hör till Helsingforsregionens miljötjänster sorteras led-belysning av säkerhetsskäl som problemavfall. Utförliga råd för avfallssortering och var Sortti-stationerna finns hittas på nätet, HRM – Helsingforsregionens miljötjänster. 

Vik en liten stund för sorteringen 

För dem som arbetar på kyrkogårdarna är synen ofta en fläckig gravgård efter julhelgen. Då börjar ett stort jobb med att städa upp avfallet. 

— Efter jul är blandavfallet från Klockarmalmens gravgård 20 kubik. Tre kubik metallavfall samlas upp, säger Leinonen. 

Att transportera bort avfallet från kyrkogårdarna efter julhelgen brukar resultera i en nota på omkring 3 000 euro. 

På varje kyrkogård i Esbo församlingar finns sorteringskärl för metall, blandavfall och bioavfall. På Klockarmalmen finns sorteringsmöjlighet på flera än ett ställe på gravgården. 

Efter jul plockas utbrunna ljus bort från hjältegravar och minnesplatser om vädret tillåter. På enskilda gravar städas ljusresterna bort först på våren i samband med vårstädningen. 

Städjobbet underlättas om anhöriga och närstående själva kan besöka graven och ta bort och sortera resterna av plastljus. 

— Skötseln av gravarna hör de anhöriga till. På trettondagen efter jul då den kristna julhögtiden avslutas är det ett ypperligt tillfälle att se till att graven är i skick, säger Leinonen. 

22.12.2022 09.24