Till nyhetslistan

Esbo regioncentralregister fick bukt med de långa väntetiderna

Sari Anetjarvi Kuva Eija Harju 750x500.jpg

Väntetiden på dokument är nu på en mer rimlig nivå. Sari Anetjärvi, administrativ chef vid Esbo kyrkliga samfällighet och chef för Esbo regioncentralregister är lättad. Foto: Eija Harju

De långa, frustrerande väntetiderna för att få dokument från Esbo regioncentralregister börjar nu vara ett minne blott. En släktutredning som behövs för bouppteckning fås nu inom cirka två veckor.

Esbo regioncentralregister sköter kyrkböckerna för Esbo församlingar, som är sex till antalet, samt kyrkböckerna för ytterligare tolv församlingar.

—  För tillfället klarar vi mycket bra av att bemöta alla förfrågningar som kommer från kunder, säger en lättad Sari Anetjärvi, administrativ chef för Esbo kyrkliga samfällighet och chef för Esbo regioncentralregister.

Vad beror de kortare väntetiderna på?

— Vi har lärt oss använda det nya systemet för släktutredning och också klarat av systemets tekniska utmaningar. Köerna och väntetiden har också förkortats genom tilläggsresurser i form av personal, säger Anetjärvi.

—  Det har varit av stor betydelse att övriga regioncentralregister erbjöd oss sin hjälp. Ett tack går till Helsingfors, Vanda, Kuopio, Karleby, Rovaniemi och Östra Finland, säger Sari Anetjärvi.

När det var som värst tvingades kunder som beställt en släktutredning att vänta i över 22 veckor. Orsakerna till att väntetiderna blev utdragna berodde dels på att ett nytt tekniskt system togs i bruk, dels på en centralisering av släktutredningar, för ett större geografiskt område.

— Det större serviceområdet medförde en oförutsedd arbetsbörda som ledde till behov av att anställa fler vid regioncentralregistret. Det krävdes också månader av utbildning för personalen, för att kunna använda det nya systemet för släktutredning, säger Anetjärvi.

Många blev förståeligt nog besvikna och förargade över den oresonliga långa väntan på betjäning. Det har i sin tur resulterat i en stor drös med respons över de långa köerna.

—  På sistone har vi inte fått kritik. Det är en lättnad för alla parter att leveranstiden för en släktutredning nu redan en tid har varit så att säga på en bra nivå, konstaterar Sari Anetjärvi.

4.1.2023 09.20