Till nyhetslistan

Tack till alla som deltog i julinsamlingen i Esbo

jul_nyhet2023.jpg

Bild: Hanna-Riikka Heikkilä.

Antalet klienter på diakonins hjälpmottagningar ökade i alla församlingar. Det var många som tog kontakt från början av december fram till jul. De höjda livsmedels- och elpriserna märktes bland dem som kontaktade församlingen.

– Det som var anmärkningsvärt för året 2022 var att antalet ensamboende ökat avsevärt bland de klienter som kom till mottagningarna innan jul. Hos oss tredubblades antalet jämfört med normalt. Antalet barnfamiljer minskade däremot något, troligen på grund av det större barnbidraget i december, säger ledande diakoniarbetare Taina Sandberg från Esbo svenska församling.

Insamlingen Klä julgranen genomfördes i finskspråkiga församlingar. Med hjälp av den förverkligades sammanlagt ungefär fyrahundra olika julklappsönskningar. Dessutom delade varje församling ut tiotals presentkort från olika organisationer och privata donatorer. Gåvorna delades ut till diakonins klienter utgående från deras ekonomiska situation.

Olika föreningar och företag donerade också bland annat kaffepaket, te, chokladplattor och -askar, nya damkläder, en gemensam julmåltid för tjugo personer, leksaker och presentkort till olika affärer.

Församlingarna i Esbo delar ut över en femtedel av hela årets bidrag från slutet av november fram till julveckan.

– Kyrkans diakoniarbete gör det möjligt att hjälpa med låg tröskel, genom att hjälpa gör man gott tillsammans. Församlingarnas insamlingar visar ett starkt förtroende för att hjälpen når fram, säger ledande diakoniarbetare Petri Lehtisalo från Leppävaara församling.

– Ett varmt tack till alla privatpersoner, företag och föreningar som bidragit med donationer under julen. Ni var med om att ge konkret hjälp, glädje och julstämning till era medmänniskor i Esbo!

13.1.2023 14.59