Till nyhetslistan

Församlingarnas dagklubbar lockar de yngsta i Esbo

päiväkerho leppävaara_kuva_jani.laukkanen.jpg

Dagklubbsbarn leker i klubben i Alberga. Foto: Jani Laukkanen

Allt yngre Esbobarn deltar i församlingarnas dagklubbar. Två-åringarna är de flitigaste deltagarna i klubbverksamheten.

Dagklubbverksamheten är i ett brytningsskede enligt Tiina Hänninen, sakkunnig i fostran i Esbo församlingar. På riksnivå har antalet småbarn som deltar i dagklubbarna sjunkit jämfört med toppåren.

— Som proffs i fostran anser jag att mötet är det primära framom mängden. Kvaliteten är fortsättningsvis på en väldigt hög nivå. Majoriteten av dagklubbsbarnens föräldrar är verkligen nöjda med dagklubbarna, summerar Hänninen.

— Dagklubbarna är en vardagslyx. Klubbarna är mycket betydelsefulla för de familjer som deltar; ens eget barn blir mött individuellt och övergripande. Dagklubbarna berör och binder en stor grupp av barnets närstående till församlingen, allt från föräldrar, mor- och farföräldrar till faddrar, fortsätter Hänninen.

Esbo svenska församlings dagklubbar

Dagklubbsverksamheten i Esbo svenska församling är inte tynande.

— Antalet barn har hållit sig på samma nivå ett flertal år. Till och med en svag uppåtgång skymtar, säger Tiina Hänninen.

Familjernas engagemang är stort och de uppskattar dagklubbarna högt. Dagklubbarna spelar också en betydande roll i att stärka det svenska språket. Föräldrar vill föra sina barn till en dagklubb på svenska, för att barnen ska få en kristen fostran på sitt modersmål.

Församlingen - en uppskattad partner i fostran

I april ifjol skickade Esbo församlingar en enkät till dagklubbsbarnens vårdnadshavare. Cirka 130 föräldrar besvarade enkäten och svaren visar att Esboföräldrarna uppskattar att ha församlingen med som partner i fostran.

En överväldigande majoritet cirka 80 procent säger sig uppskatta att dagklubbsverksamheten stöder utvecklingen av barnets sociala färdigheter. Nästan hälften av de tillfrågade 47 procent säger sig uppskatta den kristna värdegrunden i fostran.

Klubbarna ger också föräldrarna en paus; 75 procent svarade att dagklubben ger dem tid att sköta ärenden, 64 procent att de får tid för sig själva och 46 procent att de då får tid för syskon i familjen.

Dagklubbsbarnen säger för sin del att allra mest gillar de att det i klubbarna finns kamrater, att man leker och är utomhus.

— Att grupperna är små och ledarna bekanta samt att klubbuytrymmena finns relativt nära är våra trumfkort, konstaterar Hänninen.

Hänninen har följt dagklubbsverksamtens utveckling i Esbo under ett decennium. Hon anser att intresset för församlingarnas dagklubbar har påverkats av att utbudet av småbarnsfostran har blivit mångsidigare, bland annat gratis klubbverksamhet i Esbo stads invånarparker och gratis deltids-småbarnsfostran inom Esbo 2019.

— Å andra sidan slår pendeln också i motsatt riktning. Resursbristen inom småbarnsfostran i huvudstadsområdet och nyhetsrapporteringen om den, har lett till att man igen vill hämta sina barn till församlingarnas dagklubbar, säger Hänninen.

Dagklubbarnas anmälning till hösten 2023 – våren 2024 är i mars

Esbo församlingars dagklubbar är öppna för Esbobarn i åldern 2-5 år. Medlemskap i kyrkan är inget villkor, för att få delta. I regel är verksamheten gratis. I Esbo svenska församling och i finska församlingen Espoon tuomiokirkkoseurakunta kan man ansöka om befrielse från avgift.

Anmälningen är öppen på nätet 1–31.3. (länken öppnas 1.3 kl. 9.00)

Här läser du mer om dagklubbarna i Esbo svenska församlingÖppna länk i ny flik

28.2.2023 09.34