Till nyhetslistan

Kyrkans familjerådgiving i Esbo flyttar till nya utrymmen i höst

familjerådgivningNYH.jpg

Kyrkans familjerådgivning och familjerådgivningens service på svenska i Esbo får i höst nya utrymmen i Ängsporten 4. Illustrativ bild: HGR Property Partners.

Esbo församlingars familjerådgivningscentral har sedan i fjol letat efter nya mottagningsutrymmen. Från och med i höst kommer familjerådgivningen att finnas i nya utrymmen i Ängskulla och Kilo.

Familjerådgivningen hyr ännu i vår och i sommar de nuvarande utrymmena i Hagalund: Hagalunds Centraltorn och Spektri Business Park.

De nya kontoren: Ängsporten och KilonRisti har valts med tanke på närheten till metron och tågbanan, för att göra servicen lättillgänglig för familjer.

Ängsporten 4, ligger på 200 meters avstånd från Ängskulla metroastation. Utrymmena renoveras och färdigställs under sommaren. Familjerådgivningens hyresavtal för utrymmena i Ängsporten är för fem år. Den svenskspråkiga familjerådgivningen kommer framöver att finnas i Ängsporten.

Det andra mottagningsutrymmet flyttar in i den finska Leppävaaran seurakunta-församlingens utrymmen KilonRisti i Alberga, där församlingen har ett kapell (Gamla banan 1). Utrymmena som ligger 150 meter från Kilo tågstation renoveras och anpassas i sommar, för familjerådgivningens och församlingsverksamhetens gemensamma bruk.

Här i KilonRisti, Alberga flyttar familjerådgivningen in i den finska Leppävaaran seurakunta-församlingens byggnad. Foto: församlingens bildarkiv.

Esbo församlingars familjerådgivningscentral erbjuder avgiftsfria familjerådgivningsstjänster för par, familjer och ensamstående. Servicen är tillgänglig för alla bosatta i Esbo och Grankulla och medlemskap i kyrkan är inte en förutsättning. Familjerådgivningen har 13 familjerådgivare varav en är svenskspråkig och en mottagningssekreterare.

I fjol betjänade familjerådgivningen sammanlagt 713 personer och höll över 4000 möten.

Här hittas kontaktinformation till familjerådgivningen

8.3.2023 15.01