Till nyhetslistan

Klockarmalmens begravningsplats vann Green Flag Award -priset 2023–2024

I Finland har man redan i flera års tid belönat grönområden som upprätthållits på ett högklassigt sätt med Green Flag Award-utmärkelser. På Lepaas utställning den 17.8.2023 offentliggjordes 19 grönområden som vunnit utmärkelse Green Flag Award – en del var redan bekanta GFA-parker, men det fanns också många nya grönområden.

Klockarmalmens begravningsplats

Foto Jukka Granström

Klockarmalmens begravningsplats vann Green Flag Award -priset 2023–2024
18.8.2023 13:39:45 | Espoon seurakuntayhtymä
I Finland har man redan i flera års tid belönat grönområden som upprätthållits på ett högklassigt sätt med Green Flag Award-utmärkelser. På Lepaas utställning den 17.8.2023 offentliggjordes 19 grönområden som vunnit utmärkelse Green Flag Award – en del var redan bekanta GFA-parker, men det fanns också många nya grönområden.

 
Klockarmalmens begravningsplats, som vann utmärkelsen för första gången ifjol, behöll utmärkelsen genom att övertyga domarna med områdets goda underhåll och renlighet samt med områdets mångsidighet. Domarna var också imponerade av den skogsträdgårdsliknande lugnande stämningen, mångsidiga växtartsförsök och användningen av dagvatten. Främjandet av den biologiska mångfalden har beaktats på ett fint sätt i området.

Av vinnarna var sju förstagångssökande – de grönområden som tidigare ansökt bevarade utmärkelsen

Harju Campus Park i Ravijoki, Finby idrottscentrum i Pargas, Jokilaakso turistträdgård i Lappo, stadsparken Hupisaarit i Uleåborg, Perhospuisto i Riihimäki, Snellmansparken i Kuopio och S:t Michelsparken vann GFA-utmärkelsen för första gången. Förutom Klockarmalmens begravningsplats bevarade även följande områden Green Flag Awards -utmärkelsen; Pikku-Vesijärviparken i Lahtis, Hatanpää herrgårdspark och arboretum i Tammerfors, campusparken i Lepaa, Naisvuori i S:t Michel, Marketanpuisto och Axxell Överby campus i Esbo, Pargas centralpark och de fem parkerna i Kotka: Jokipuisto, Sapokka Vattenpark, Fuchsiaparken, Sibeliusparken och Katarinas Sjöpark.

Green Flag Award-vinnarna bör gratuleras

Green Flag Award har belönat parker i Finland sedan 2016, då den första GFA-utmärkelsen beviljades till Lepaas campus vid Tavastlands yrkeshögskola. GFA-objekt av hög kvalitet beaktar områdets användare, miljön och verksamhetsstrategin på ett övergripande sätt. De grönområden som vunnit Finlands Green Flag Award-utmärkelse ansluter sig till ett internationellt nätverk av över 2 000 grönområden i 15 olika länder, såsom Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Turkiet, Belgien, Spanien och Amerika.

Green Flag Award-prissystemet är det enda i sitt slag i hela världen där en utbildad jury utvärderar grönområdets verksamhet skriftligt med hjälp av en förvaltningsplan samt genom besök. Varje sökande får årligen skriftlig feedback från yrkesutbildade personer med en bedömning av grönområdets funktioner utifrån 27 olika kriterier. Kriterierna etablerar allmänna standarder för högklassiga grönområden, som kan användas till exempel för att motivera och utveckla den finansiering som områdena kräver samt locka fler användare till grönområdena.

18.8.2023 14.40