Till nyhetslistan

Musiklekis, babydans och Himlaskoj – utbudet för barnfamiljer växer

Familjer med 0–9-åringar får fler aktiviteter att välja bland i Esbo svenska församling.

Catharina Lindroos med glasögon och uppsatt hår står med en färggrann trumma framför en rödtegelvägg.

Dra dig inte för att komma och pröva, säger Catharina Lindroos. Foto: Agneta Gestrin

Redan inkörda klubbar och samlingar för barnfamiljer har kommit i gång efter sommaren, men det blir också något helt nytt i Esbo svenska församling från och med vecka 35 (28.8). 

Familjekvällen Himlaskoj 

På tisdagskvällar inleder Familjekvällen Himlaskoj med mellanmål. Sedan tar bibelns berättelser med både barnen och föräldrarna på äventyr.  

— Det är rytm, berättelse och sång och vi använder bland annat dockteaterns verktyg, säger Catharina Lindroos, tf. ledare för familjeverksamheten i Esbo svenska församling. 

Lindroos säger att föräldrarna t.ex. sitter tillsammans med barnet/barnen. Himlaskoj involverar både de vuxna och barnen tillsammans. Kvällen avslutas med andakt och ljuständning.

Familjekvällen i Församlingsgården är för barnfamiljer med 0–9-åringar och som ledare fungerar barnledare Martin Lundberg och Catharina Lindroos. 

Catharina – vem? 

Catharina Lindroos börjar i Esbo svenska församlings tjänst, efter att senast ha jobbat i Sverige. I den svenska kyrkan jobbade Lindroos både med barn och pensionärer; babyrytmik, seniorgympa och seniorkör, men som ung bodde hon i Esbo.

Lindroos är utbildad barnledare och har studerat förskoleålderns musikpedagogik samt meditativ / helig dans i Vadstena, Sverige. I Sverige ledde Lindroos en meditativ dansgrupp. 

Meditativ dans – en välsignelsegest 

— Meditativ dans är en lugnande och helande danstund där vi får känna oss fria till att individuellt uppleva musiken och dansens innehåll. Vi ber böner i rörelser till vacker klassisk och världslig musik. Du behöver inte utrycka dig verbalt utan kan gå inåt i dig själv och samtidigt få gemenskap med andra, säger Lindroos

I Esbo svenska församling blir det meditativ babydans på torsdagar. Föräldrar med bebisar 0–4 månader är välkomna till Församlingsgården. Det enda man behöver ta med sig är en sjal eller bärsele för babyn så man har händerna fria i dansen. 

— Det finns inget rätt eller fel danssätt, säger Lindroos. 

Musiklekis  

Familjens allra yngsta får en egen musiklekis i Församlingsgården. Det kommer att finnas olika grupper för 0–5-åringar: syskongrupp, knatterytmik och babyrytmik.  

— Innehållet i musiklekis grundar sig på förskoleålderns musikpedagogik där målet är att utveckla barnets rytm, form, harmoni och melodisinne via sång-, musikrörelse- och danslekar, rytmik och genom att spela rytminstrument. Vi tränar även att lyssna till musik samt lär oss musikens grundbegrepp: snabb/långsam, låg ton/hög ton m.m, beskriver Lindroos. 

Onsdagarnas musiklekis börjar kl. 9.30 och går i 30 minuters pass till kl. 12. Exakt tid för de olika åldersgrupperna hittas på esboforsamlingar.fi  

— Musiklekisen stöder också barnets motoriska och språkliga utveckling samt koncentrationsförmågan, säger Lindroos. 

Barnens musiklördag 

En gång i månaden, med start i september (16.9) blir det en musiklördag som är för hela familjen med barn i åldern 0–7 år. Mor- och farföräldrar, faddrar är också hjärtligt välkomna till Olars kyrka (svenska sidan).  

Det krävs inte förkunskaper, för att delta i sången, lekarna och rörelsen till musik. Barnfamiljerna kan välja mellan två grupper; en grupp börjar kl. 10 och följande kl. 11. Varje grupp har program i cirka 45 minuter. 

Dra dig inte för att pröva 

— Jag hoppas det kommer många med i de här nya verksamhetsformerna. Var inte rädd för att komma och prova och våga ha roligt och känna dig trygg i den ledda verksamheten, säger Lindroos. 

 

Kontakt: [email protected], tfn 040 565 2796

Familjekvällen Himlaskoj tisdagar kl. 16.30-18.30, Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Babydans torsdagar kl. 13-14, Esbo domkyrkas församlingsgård

Musiklekis för de minsta onsdagar, Esbo domkyrkas församlingsgård

  • kl. 9.30-10 syskongrupp 0–5-åringar
  • kl. 10.10-10.40 knatterytmik 1–2-åringar
  • kl. 10.50-11.20 knatterytmik 3–4-åringar
  • kl.11.30-12 babyrytmik 0–12 mån.

Barnens musiklördag 16.9 & 14.10 & 11.11 & 2.12 kl. 10-12, Olars kyrka (svenska sidan), Frälsehemmansgr. 1. Välj mellan: kl.10-gruppen eller kl.11-gruppen. 

Text: Agneta Gestrin

22.8.2023 11.32