Till nyhetslistan

Diakoner delar ut rågbröd i Esbos folkvimmel på diakonidagen 1.9

En kvinnlig diakon står utomhus i grönska och håller i sina bägge händer små vita påsar.

De små rågbrödspåsarna i ledande diakoniarbetare Mari Paulasaaris händer delas ut på fredag. Foto: Leena Santaharju

Diakonidagen, dagen för diakonins ämbete firas varje år i början av september. I Esbo inleds dagen med en morgonmässa (på finska) som är öppen för alla, i Olars kyrka, fredag 1.9 kl. 10.  

Efter mässan beger sig diakonerna ut för att möta Esbobor i sina respektive församlingsområden. Samtidigt delar de ut små, enskilt förpackade rågbröd. 

Hur ser diakoniarbetarna på sitt jobb den här hösten?

– Låginkomsttagare har det kärvt på grund av ökade kostnader och stigande räntor. Trycket på att skära i socialförmånerna hotar också, säger Mika Siltala sakkunnig i diakoni i Esbo kyrkliga samfällighet. 

Vilka är de största utmaningarna just nu i ditt arbete?

– Det dagliga brödet är kanske inte längre en självklarhet.

Vilket är ert budskap till Esboborna med rågbrödsutdelningen på diakonidagen?

– Det behövs nytänk kring välfärdsstatens betydelse och att människor; alla drar åt samma håll. Det har vi i åtanke och påminner om, då vi delar ut bröd till Esbobor på diakonins dag, säger Siltala.

Ingen självklarhet att ha bröd för dagen, säger Mika Siltala.

– Vi är oroade över att antalet klienter ökar, säger ledande diakoniarbetare Mari Paulasaari i Espoonlahden seurakunta. 

– De mindre bemedlade blir fler, liksom områdets mångkultur växer och i det här läget vill diakoniarbetare möta människor på ett omfattande sätt. Vi är oroade över människors ork och hoppas på att kyrkan fungerar som en mötesplats med låg tröskel också i fortsättningen, konstaterar Paulasaari.

Diakoniarbetare känns igen på den gröna tjänsteskjortan som har vit krage.

I Esbo församlingar; fem finska församlingar och den svenska församlingen arbetar nästan 40 diakoniarbetare. I Esbo svenska församling finns tre diakoniarbetare.

Varje diakon har lite olika tyngdpunkter i sitt arbete; deras hjälpområden är t.ex. ekonomiska problem, missbruk- och mental hälsa, grupp- och lägerverksamhet, koordinering av mathjälp och diakoniluncher, att stöda äldre och närståendevårdare eller specialungdomsarbete.

Ifjol firade diakonin i Finland 150-årsjubileum. Den första diakonissan i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland var Matilda Hoffman och Hoffman vigdes till sitt ämbete 1.9.1872. Sedan dess har diakonissor och diakoner arbetat i kyrkans tjänst med olika uppgifter. 

 

Uppgifter om diakonidagens morgonmässa (på finska) 1.9 i Olars kyrka

Info på hemisdan: Esbo svenska församling - diakoni

30.8.2023 14.46