Till nyhetslistan

Köklax kapell ur bruk - fick vattenskador i det senaste ovädret

Familjeklubben i Köklax blir en uteklubb under fortsättningen av hösten.

köklax kapell i rödtegel och ärggröna väggpartier.

Foto: Esbo kyrkliga samfällighet

Ovädret med stora regnvattenmassor och kraftig vind i slutet av augusti förorsakade vattenskador i Köklax kapell. Nederbörden var så riklig att avrinning och avlopp inte hann svälja vattenmassorna som trängde in i kapellbyggnadens konstruktioner och utrymmen. En kartläggning av skadorna pågår som bäst.

Till en början påverkades verksamheten i själva kapellsalen, men nu har kapellet stängts för all verksamhet. Det innebär att bland andra Esbo svenska församling omvandlar sin familjeklubb på fredagar i Köklax till en klubb som träffas utomhus och gör parkbesök och promenader med barnvagn.

De församlingar som använder Köklax kapell flyttar antingen sin verksamhet till andra utrymmen eller evenemang senareläggs. Reparationerna väntas pågå till årsskiftet eller eventuellt längre. 

15.9.2023 11.23