Till nyhetslistan

Ett terapibesök som kan förändra: Walk in

Terapibesök med låg tröskel för 16-29-åringar i Alberga, Esbo.

En kvinna med brunt långt hår står i en dörröppning.

Anne-Maria Laukkarinen i dörren till Navigatorhuset där många tjänster för unga är samlade under samm tak. Foto: Joonas Vohlakari

Som metod fokuserar Walk in-terapin på att hitta lösningar och som namnet säger är det bara att promenera in - Walk in - till mottagningen för 16–29-åringar i Alberga. Det behövs alltså ingen remiss, för att komma till Navigatorhuset på måndagar kl. 14–18. Det är Esbo församlingar som står för tjänsten. 

Walk in terapin är ett avgiftsfritt engångsbesök där utbildade terapeuter tar emot på finska. Det är inte möjligt att boka tid på förhand till en session. Den som stiger över tröskeln får diskutera med en terapeut och tillsammans försöker man ringa in vilka centrala problem den unga har och hitta alternativ till en lösning. Samtidigt försöker man stärka hur den unga ser på sin framtid.

— Vi kan diskutera livskriser, utmaningar eller vad som helst, säger sakkunnig i fostran Anne-Maria Laukkarinen och Walk in-koordinator från Esbo församlingar.

I Walk in-terapi ges inte vård för psykisk sjukdom.

— Vid behov kan vi tillsammans fundera på om det finns ett långvarigt behov av stöd. Walk in tävlar inte med andra former av terapi, utan är ett snabbt stöd med låg tröskel, säger Anne-Maria Laukkarinen.

Växande oro för hur de unga klarar sig

Walk in-terapi är ett nationellt projekt som den finska föreningen Lasten ja nuorten keskus koordinerar. Förutom i Esbo har mottagningar öppnats i Helsingfors, Vanda och Kervo. De som är med och förverkligar verksamheten är bekymrade över hur unga klarar sig och att illamåendet ökat. Anne-Maria Laukkarinen kritiserar också regeringens hårda sparkrav.

— Det är orimligt att föreställa sig att till exempel alla 18–21-åringar klarar sig utan rätt till stödtjänster. Om en ung person i barnskyddet som fyllt 18 år plötsligt ska klara sig på egen hand är riskerna för marginalisering stora. I början av vuxenlivet borde en ung självständigt klara av att sköta till exempel sin ekonomi, gå på jobb, studera och ta hand om sitt boende. Dessutom har det konstaterats att många psykiska sjukdomar kan utlösas under de första åren som myndig, säger Laukkarinen.  Anne-Maria Laukkarinen anser att regeringens nedskärningar i stödtjänster för unga är kortsiktiga.

 — När åldersgrupperna krymper har vi inte råd att förlora en enda ung människa, konstaterar Laukkarinen.

Service och tjänster under ett och samma tak  

Walk in-terapin började i Navigatorhuset på Fågelbergavägen 2 i början av september. Under de tre första måndagarna har besökare redan hittat till mottagningen.

Samarbetet med övriga aktörer i Navigatorhuset får tack av Anne-Maria Laukkarinen. Det har visat sig vara ett bra sätt att servicen för unga och unga vuxna finns samlad under samma tak och att aktörerna möts.

— Vid behov kan vi lotsa de unga vidare till andra professionella som verkar i Navigatorhuset. I samma byggnad finns till exempel proffs på mentalvårds- och missbrukararbete. De kan i sin tur dirigera besökare till Walk in-terapin, säger Laukkarinen.

Församlingsanställda som står till tjänst med Walk in-terapi har alla sin egen yrkesutbildning. En del av dem har redan terapi- eller psykoterapiutbildning. Den här veckan inledde anställda från 20 församlingar också en utbildning i Lyhytterapiainstitutets regi. I studiegruppen finns anställda som till sin utbildning är till exempel ungdomsarbetsledare, präster eller diakoner.   

Walk in -terapi på finska för 16–29-åringar. Måndagar kl 14–18, Navigatorhuset i Alberga, Fågelbergavägen 2, Esbo.

21.9.2023 15.18