Till nyhetslistan

Alla helgons dag - vi tänder ljus och delar sorgen med varandra

Alla helgons dag infaller lördagen 4.11.

Tända gravljus på muren till Esbo domkyrka och i bakgrunden en kvinna som tänder ett ljus och övriga männis...

Om graven är på annan ort kan minnesljuset placeras som här; på muren framför huvudingången till Esbo domkyrka. Foto: Jukka Granström

Näst efter jul är alla helgons dag den helg då det är flest besök på gravgårdarna runtom i landet. Det tänds ljus; på gravar, minnesplatser och i högmässor till minne av nära och kära.

I församlingarna minns man också tillsammans alla församlingsbor som dött sedan föregående alla helgons dag. I Esbo svenska församling läser vi upp deras namn och tänder ljus i högmässan med parentation i Esbo domkyrka kl. 12.15.Öppna länk i ny flik

Redan före alla helgons dag, tisdag 31.10 ordnas en änglavandring på Esbo domkyrkas gravgård (på finska). Till helgen hör också Requiem-kyrkokonserter eller s.k. själamässor.  

Kyrkoherde Päivi Linnoinen i den finska församlingen Tapiolan seurakunta är själv på plats i Hagalunds kyrka och den intilliggande urnlunden på alla helgons dag. 

— På alla helgons dag tänker jag på min mamma som dog för precis ett år sedan, just på alla helgons dagens kväll och min svärmor som gick bort i våras, säger Linnoinen. 

— Vi har alla en mor. När jag tänder ljuset på alla helgons dag tänker jag också på barn till mödrar i Palestina, Israel, Sudan, Ukraina och överallt där krig härjar, fortsätter Linnoinen. 

— Ljuset och ljuslågan vittnar om hopp och ljuset som alltid segrar över mörkret. Det ljuset är större än mig, större än världen, säger Linnoinen. 

Tänd ett ljus och dela dina minnen med andra 

Det finns fem begravningsplatser i Esbo; Gräsa urnlund i Olars, Hagalunds urnlund, Klockarmalmens -, kyrkans- och kapellets begravningsplats. Hitta graven-söktjänstenÖppna länk i ny flik på nätet och i mobilen underlättar att hitta en viss grav. Sökningen görs på den avlidnes efternamn och söktjänstens kartfunktion visar var graven ligger på gravgården.

På begravningsplatserna och i urnlundarna finns också ställen där man kan tända ljus för dem som är begravda på annan ort.

 • på Esbo domkyrkas mur
 • på innergården till Aurora kapell
 • vid korset på gården till Kalajärvi kapell
 • vid fontänen på Alberga kyrkas innergård
 • minnesplatsen i Gräsa urnlund
 • vid stenarna på innergården till Olars kyrka
 • i urnlunden eller på minnesplatsen vid Hagalunds kyrkas främre gårdsplan
 • Kapellets och Klockarmalmens begravningsplatser

Samtala med församlingens personal

På alla helgons dag finns anställda i församlingarna på plats för samtal på följande ställen:

 • vid porten till Gräsa urnlund kl. 12-18,
 • vid Klockstapeln intill Esbo domkyrka kl. 11-18 (från Esbo svenska församling är präster och diakoniarbetare på plats kl. 13.30-18)
 • på Klockarmalmens begravningsplats kl. 13-16
 • i Alberga kyrka kl. 11-14 
 • i Hagalunds urnlund kl. 13-16 

Församlingarna ger stöd hela året

Esbo församlingar håller sorgegrupper och -läger, där man i förtroende kan bearbeta sin sorg och dela känslor och tankar med andra i samma livssituation. Esbo svenska församling ordnar sorgegrupper regelbundet. Kontakt till Esbo svenska församlings präster fås må–to kl. 9–12, tfn 09 8050 3000. Jourhavande präst (finska) nås må–sö kl. 9–19, tfn 09 8050 2602.

Kyrkans samtalstjänst kan man ringa varje dag mellan kl. 20–23, tfn 0400 22 11 90 och tala i förtroende på svenska.

Minnesljus tänds för självmordsoffer 

Söndagen 19.11 kl. 16 tänds ljus framför Esbo domkyrka till minne av dem som begått självmord. Efteråt är det diskussion, kvällste och andakt i Sockenstugan (på finska). Präst Reetta Ikonen, diakon Virpi Sutelainen och anställda vid Esbo mentalhälsoförening EMF deltar.   

Hitta helgens program: Alla helgons dag - svensk hemsidaÖppna länk i ny flik eller Esbo församlingars finska hemsida.

24.10.2023 10.52