Till nyhetslistan

Kyrkans samtalstjänst är öppen under julen och nyåret

Hjälp över telefon och nätet varje kväll.

En person som håller en smarttelefon i sin famn.

Foto: Illustrationsbild, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mångas jul präglas av osäkerhet och oro. Stigande levnadskostnader, osäkerhet på arbetsplatsen, oro för hur pengarna skall räcka till och det världspolitiska läget kan göra det svårt att få julstämning. Under julen blir också ensamheten extra påtaglig. Oron och ensamheten kan lätta om man får tala med någon. Kyrkans samtalstjänst är öppen också under julen.

Hjälp över telefon och nätet

– På Kyrkans samtalstjänst hoppas vi att tröskeln att ta kontakt ska vara låg. Inget bekymmer är för smått eller för stort för att ta kontakt, säger Maria Sten, sakkunnig i själavård och jämställdhet på Kyrkostyrelsen.

Kyrkans samtalstjänst nås via telefonnumret 0400 22 11 90. Telefonjouren i Kyrkans samtalstjänst är öppen varje kväll, också under veckoslut och helger klockan 20–23.

I nätjouren går det att skriva ett anonymt meddelande när som helst, då det passar en själv. Där får man svar inom 1–2 dagar. Nätjouren nås via webbplatsen Kyrkans samtalstjänst.

Kyrkans samtalstjänst betjänar på både svenska och finska. De finska tjänsterna, telefonnummer och öppettider finns på samtalstjänstens finska webbplats evl.fi/kirkonkeskusteluapu.

Kontakten till samtalstjänsten är trygg och anonym

De som har jour i Kyrkans samtalstjänst är beredda att samtala med den som behöver någon att tala med. De är frivilliga som fått utbildning för uppgiften och anställda i kyrkan. De har tystnadsplikt och alla samtal är konfidentiella.

Den som tar kontakt till Kyrkans samtalstjänst förblir anonym. Den som svarar ser varken telefonnummer eller annat som kan avslöja identiteten på den som tar kontakt. Inga personuppgifter samlas in.

Kyrkans samtalstjänst är medlem i delegationen för telefon- och webbhjälpens etiska principer PuhEet

Församlingar erbjuder också samtalsstöd

I många församlingar erbjuder till exempel diakoner, men även andra anställda, samtalsstöd. Kontakt till Esbo svenska församlings anställda hittas här. Öppna länk i ny flik

Källa:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Kyrkans samtalstjänst

Esbo svenska församling

20.12.2023 11.51