Till nyhetslistan

Kristen yoga, samtalsserier i tiden och känslokompetens - här är vårens utbud i Esbo församlingar

Nu startar vårterminen med studiecirklar och gruppverksamhet. Oftast är det gratis att delta. Plocka åt dig det som intresserar i det stora utbudet.

Illustration med ankor mot orange bakgrund. I bakgrunden står ordet Tillsammans och en anka säger Nytt år m...

Grafik: Tiina Kemilä, Esbo församlingar

Esbo församlingars evenemang hittas på nätet espoonseurakunnat.fiÖppna länk i ny flik och esboforsamlingar.fiÖppna länk i ny flik  

Kyrkan i Esbo, det vill säga samfälligheten som består av sex församlingar — Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden, Leppävaaran, Tapiolan och Olarin seurakunta och Esbo svenska församling — bjuder den här våren in Esboborna att bekanta sig med församlingarnas utbud under temat; Tillsammans. 

— När vi går mot våren, pockar skapelsen på att växa; gäller inte enbart naturen utan också oss människor. Välvilja och godhet tar sig uttryck i sökandet efter kontakt. Guds goda vilja synliggörs genom att vara och göra tillsammans och den godheten reparerar oss om vi gått sönder, sammanfattar kyrkoherden i Olarin seurakunta Antti Malinen sina förväntningar på våren.  

Inom Borgå stift blev församlingarna redan ifjol bekanta med begreppet och hashtaggen tillsammanskraft som lanserades i samband med stiftets 100-års jubileum.

Kristen yoga och nyfiken på kyrka och tro

Esbo svenska församling inleder början av året med Stillhetens yoga®, som leds av prästen och retreatledaren Maria Repo-Rostedt

Stillhetens yoga® är en form av kristen yoga, där varje deltagare får delta på sitt eget sätt. Utgångspunkten är att varje mänska är skapad till Guds avbild och att kroppen således är en unik gåva av Gud. Stillhetens yoga passar därför alla.

Under övningarna vänder man sig till Treenigheten och öppnar sig för Guds tilltal med hela sitt väsen, sin kropp, sitt psyke och sin andlighet. I övningarna ingår bibeltexter, psalmverser och både traditionella och nyskrivna böner.

Mer information och anmälning senast 15.1på Kom med - Esbo församlingar (esboforsamlingar.fi)Öppna länk i ny flik.

I mars blir det Samtal om livet och tronÖppna länk i ny flik med författaren och redaktören Sofia Torvalds och kaplan Heidi Jäntti. Samtalskvällarna i Esbo svenska församling riktar sig till den som är nyfiken på kyrkan och tron och varje samtal har ett eget tema. 

Gemensamt Ansvar

Februari inleds traditionsenligt med Gemensamt Ansvar, Finlands äldsta insamling. År 2024 riktas hjälpen genom Helsingforsmission, till att förbättra den mentala hälsan bland unga. Till exempel i Esbo svenska församling öppnas insamlingen med en lunch och program för barn, direkt efter högmässan i Esbo domkyrka sö 4.2.Öppna länk i ny flik

I den finska församlingen, Leppävaaran seurakunta firas både församlingens 60-års jubileum och starten för Gemensamt Ansvar-insamlingen 11.2. med evenemanget Päivä Kirkonmäellä (En dag på kyrkbacken). 

Den största av Esbo församlingar Espoon tuomiokirkkoseurakunta öppnar Gemensamt Ansvar med soppluncher i en veckas tid må-fr 5-9.2.  

Krig och fred

Om det världspolitiska läget sätter myror i huvudet kan kanske fakta och diskussioner kring krig och fred hjälpa. Diskussionsserien (på finska) med sakkunniga; Sotien keskellä - taustaa ja pohdintoja teologisessa piirissä samlas på torsdagar kl. 19 i Aurora kapellet med följande teman: 

18.1 Fältbiskop, filosofie och teologie doktor Pekka Asikainen: "Sotilaspapit puolustusvoimissa"  

15.2 Teologie doktor, docent Niko Huttunen: "Sodan oikeutus".  

14.3 Teologie doktor, teologisk sekreterare Jelisei Heikkilä: "Moskova — Kiova-jännite, historiallinen tausta"  

18.4 Doktorand Bruno Jäntti: "Mitä on Palestiina?"  

23.5 Riksadgsledamot Ben Zyskowicz: "Juutalainen näkökulma Lähi-idän kriisiin"  

Senare under våren kommer doc. Niko Huttunen att hålla en föreläsningsserie på finska med temat; Apokalypsi ja politiikka i Espoonlahden seurakunta. 

Hantera vardagen

Varför ska allt behöva vara i tipptopp ordning, när livet sällan är det? Messy Church arrangeras därför i Espoonlahden seurakunta sö 28.1 kl 16. Det andliga evenemanget för alla åldrar har stationer med olika verksamhet och till sist deltar alla i en gemensam måltid. 

Forskning visar att finländska familjer skulle vilja ha stöd och hjälp till exempel i känslokompetens och färdigheter. Ett familjeläger hålls på finska; Tunne- ja vuorovaikutustaitojen perheleiri 9-11.2 2024 i Vällskog. Mer information Tanja Routamaa och anmälning på nätet senast 19.1.  

För att underlätta vardagen arrangeras i Espoonlahden seurakunta Iltasafka - Helppo ruokahetki som är ett kvällsmål för alla åldrar, varje torsdag i Esbovikens kyrka. 15-åringar och äldre betelar 3 €, 7–14-åringar 1 €, under 7 år äter gratis.  

Några övriga axplock: 

Olympiamedaljören, hotellföretagaren Samppa Lajunen och komikern Mikko Vaisama är gästtalare i mässan 14.1 i Esboviken, Espoonlahden seurakunta.  

Flera församlingar satsar på avslappning och en nyhet är kantor Pauliina Hyrys orgelljudsavslappning med namnet Turvapaikka 28.2 i Alberga, Leppävaaran seurakunta.  

Den finska församlingen Tapiolan seurakunta är känd för sin körtradition och på våren utlovas en konsert i Esbo domkyrka med de olika församlingarnas barnkörer.  

Esbo är en stad som växer mångkulturellt och internationella mässor firas varje söndag kl. 15 på finska och engelska. Mångkulturella evenemang på flera språk hittas lättast på nätet; Espoo International Lutheran Church - Kirkko Espoossa (espoonseurakunnat.fi).Öppna länk i ny flik  

Esbo församlingars evenemang hittas på nätet espoonseurakunnat.fiÖppna länk i ny flik och esboforsamlingar.fiÖppna länk i ny flik  

Välsignat 2024! 

10.1.2024 09.37