Till nyhetslistan

Nu finns Esbo kyrkliga samfällighets musikstipendier att söka

Sök inom februari månad.

Piano och notblad i närbild.

Årligen beviljar Esbo kyrkliga samfällighet stipendier för att utveckla musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Se nedan principerna för beviljandet av understöd och uppgifter om de dokument som ska fogas till ansökan.

I regel utdelas stipendier på 1 000–4 000 euro.

Ansökningstiden löper ut 29.2.2024, och en rapport om användningen av stipendiet ska lämnas in före 30.6.2025.

Intresserad? Läs principerna för stipendierna för andligt musikarbete

Med hjälp av stipendierna för andligt musikarbete stöds musikaliska projekt som berikar och utvecklar andlig musikverksamhet i Esbo. Inom ramen för understödsverksamheten

• stöds såväl konsertverksamhet som andra typer av musikaliska projekt,
• stöds hela spektret av andlig musik, från äldre kyrkomusik till de nyaste formerna av andlig musik,
• värdesätts innovativitet och nätverkssamarbete,
• värdesätts mångkulturellt och pedagogiskt innehåll,
• beviljas i regel inte understöd för resor, utrustning för sökandegruppen (t.ex. kördräkter eller instrument), för inspelningar eller komposition,
• stöds i första hand aktörer från Esbo och grupper som i huvudsak består av Esbobor,
• beviljas inte understöd för sådana aktörer inom musiksektorn som redan får finansiering inom ramen för Esbo församlingars anslag för musikarbete.

Om sökande planerar att förverkliga sitt projekt i Esbo församlingars utrymmen bör man ha kommit överens om detta preliminärt med församlingen ifråga. Ett stipendium innebär inte automatiskt rätt till att använda församlingarnas utrymmen.

Den som beviljas stipendium förbinder sig att rapportera om sin verksamhet.

Följande uppgifter ska fogas till stipendieansökan (gäller enbart delvis enskilda sökande):
• information om medlemmarna i gruppen och deras hemort,
• verksamhets- och ekonomiplanen för understödsåret,
• den senaste verksamhetsberättelsen och det senaste bokslutet,
• uppgifter om sökandens bankförbindelse
• övrigt material som stöder ansökan.

Ansökningarna sänds till:

Esbo kyrkliga samfällighet
Registratorskontor
PB 200
02771 ESBO

eller elektroniskt: kirjaamo.espoo@evl.fi

Skriv ”Stipendier för andligt musikarbete” på kuvertet eller i e-postmeddelandets rubrik.  

Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn 09 8050 2590. E-postadress: eero.jokela@evl.fi.

18.1.2024 14.44