Till nyhetslistan

I Esbo hör varannan till kyrkan – den växande mångkulturalismen sporrar församlingarna till att utveckla verksamheten

Esbo evangelisk-lutherska församlingar hade vid årsskiftet 157 556 medlemmar. Av Esboborna hör 50,2 procent till kyrkan. Av den finsk-, svensk- och samiskspråkiga befolkningen är 65,7 procent församlingsmedlemmar.

Människor sitter utomhus en solig sommardag och umgås.

Till serien möten som går över språkgränserna hör En dag på kyrkbacken i Alberga. Foto: Arto Vallivirta

I slutet av 2023 hade de sex evangelisk-lutherska församlingarna i Esbo 157 556 medlemmar. Ungefär varannan Esbobo hör till kyrkan – därmed hör Esbo församlingar till de största gemenskaperna i staden. Att höra till kyrkan är vanligast bland dem som talar de inhemska språken. Av dem hör 65,7 % till kyrkan.

Kyrkotillhörigheten kastar med nästan 12 procentenheter beroende på församling. Vanligast är det att vara församlingsmedlem i Hagalund (54,2 %), medan Alberga har färre församlingsmedlemmar (42,3 %). Här korrelerar områdenas mångkulturalism med medlemskap i kyrkan. Till exempel i Alberga området har 29,3 % av invånarna ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska, jämfört med Hagalund, där 17,9 % av invånarna har ett främmande språk som modersmål.

Verksamhetsmiljön för huvudstadsregionens församlingar är mångkulturell och flerspråkig. Två procent av dem som talar främmande språk i Esbo hör till kyrkan. Flerspråkigheten tas i beaktande i Esbo församlingars strategi och verksamhet. Det strävas efter möten, verksamhet och kommunikation med större bredd. Till exempel har Esbo församlingars familjerådgivning med olika stödmaterial nyss lanserats på engelska.Öppna länk i ny flik

Antalet medlemmar går nedåt i långsammare takt

I Esbo anslöt sig 1 364 personer till kyrkan i fjol, dvs. drygt 100 fler än året innan och cirka 400 fler än för fem år sedan. Det ökade antalet inträden i kyrkan har delvis sin förklaring i att bebisar som registreras i befolkningsdatasystemet före dopet syns i statistiken som ett inträde i kyrkan. Det här förfaringssättet har blivit vanligare, till exempel ifjol räknades 439 bebisar som inträdda i kyrkan av de 1 353 barn (yngre än 12 månader) som döptes.  

Antalet medlemmar som lämnade kyrkan i Esbo under fjolåret var 2 861. Vilket är exakt 300 färre än ett år tidigare. Sammanlagt sjönk församlingarnas medlemsantal med 1 659 personer 2023, vilket är mindre än under de tre föregående åren.

Den livliga flyttrörelsen i Esbo syntes också i församlingarna. Via inflyttning anslöt sig 13 553 personer till församlingarna och 13 303 personer flyttade från församlingarna. I Espoonlahden, Olarin och Tapiolan seurakunta var nettoflyttningen positiv; församlingarna fick fler medlemmar genom inflyttning än de förlorade genom utflyttning. 

Medlemsuppgifter per församling 31.12.2023

Esbo svenska församling 13 943 (-177) 68,5 %  av stadens svenskspråkiga
Espoon tuomiokirkkoseurakunta 43 206 (-546) 51,1 % 67,4 % av områdets finskspråkiga  
Espoonlahden seurakunta 28 823 (-239) 51,2 % 65,9 % av områdets finskspråkiga  
Leppävaaran seurakunta 23 364 (-577) 42,3 % 61,1 % av områdets finskspråkiga  
Olarin seurakunta 26 634 (-98) 46,0 % 64,2 % av områdets finskspråkiga  
Tapiolan seurakunta 21 586 (-22) 54,2 % 67,4 % av områdets finskspråkiga  
Totalt 157 556 (-1 659) 50,2 %

65,7 % av stadens finsk- och svenskspråkiga

Inom parentes förändringen jämfört med året innan. I de finskspråkiga församlingarna har medlemskapet i kyrkan beräknats i förhållande till invånarna i området. Siffran för Esbo svenska församling har beräknats i förhållande till de Esbobor som talar något nordiskt språk. 

Medlemsprocenterna grundar sig på Statistikcentralens preliminära uppgifter om folkmängden i Esbo och församlingarnas områden vid årsskiftet.

30.1.2024 15.02