Till nyhetslistan

Ett träd för varje nyfödd Esbobaby – Esbo församlingar planterar träd i Tanzania

Esbo församlingars projekt Träd för barnen startar på FN:s internationella skogsdag 21 mars. För varje Esbobaby som föds planteras en trädplanta i Tanzania. Planteringen och stödande miljöarbete görs tillsammans med Finska Missionssällskapet.

En grupp tonåringar står med trädplantor i sina händer.

Skolelever i Ebenezer högstadiet är redan involverade i projektet Träd för barnen. Foto: Yona Kitua, stiftet i Morogoro.

Träd för barnen är ett projekt som ingår i Esbo församlingars verksamhet för internationellt ansvar. Trädplantorna sätts i jorden i Morogoro-trakten i Tanzania. Där har klimatförändringen lett till att de långa perioderna av torka och risken för översvämningar har ökat, också tillgången på livsmedel har försvagats. Klimatförändringens inverkan förväras ytterligare av skogsskövling. 

Genom att plantera träd skyddar man barnen och de bosatta i området på flera konkreta sätt: koldioxidbindning bromsar klimatförändringen, lokalt förebyggs skogsskövling, mikroklimatet förbättras, likaså tillgången på föda och bränsle. 


Foto: Pixabay (bildbehandlat)

Trädplantorna tillägnas symboliskt Esbobarnen, men ur perspektivet hållbar utveckling byggs en bättre framtid för barnen både här hemma och i Morogoro, när man motverkar klimatförändringen och samarbetar globalt. 

— I Esbo föds årligen över 3000 barn. Ungefär hälften av dem inom medlemshushåll i kyrkan. Oberoende av deras religiösa eller kulturella bakgrund är deras framtid gemensam. Därför vill vi tillägna träden alla barn som föds i Esbo, säger Matti Peiponen som är sakkunnig i mångkulturellt arbete inom Esbo kyrkliga samfällighet.

Träd och miljökunskap för 40 000 euro i året 

Esbo församlingars och Finska Missionssällskapets samarbetspartner är stiftet i Morogoro. Stiftet är Finska Missionssällskapets långvariga samarbetspartner sedan tidigare. 

Behovet av miljöarbete kommer från lokalsamhället. Träden som planteras inom projektet förhindrar erosion, ger odlingarna skugga och skydd, och med sin skörd bidrar fruktträden till att dryga ut livsmedelsförsörjningen. 


Foto: Eija Harju, Esbo kyrkliga samfällighet

Anna-Kaisa Kähkölä från Finska Missionssällskapet berättar att snart växer Esboträden på flera ställen i Morogoro och i samarbete med olika aktörer på det lokala planet. 

— Stiftet i Morogoro har som mål att minst två hektar mark beskogas varje år. Förutom att medlen används till att plantera träd, används de också för att dela ut plantor till församlingsmedlemmar som en del av kampanjen Gröna april och det ges skötselråd och utbildning om trädplantering, säger Kähkölä. 

— Ifjol lade vi grunden till en skogsdunge på stiftets och Ebenezer högstadiets mark; 4 500 plantor sattes i jorden, en del av dem fruktträd, men också lokala hårda träarter som är utrotningshotade. Plantorna har klarat sig genom den första torrperioden tack vare hjälp av eleverna. I år breder trädplanteringen ut sig till ett nytt område, säger Kähkölä.


Foto: Virve Rissanen, Finska Missionssällskapet

Esbo församlingar beviljade ifjol 40 000 euro till Finska Missionssällskapet för trädplanteringsprojektet i Morogoro. Trädplanteringen kom igång ifjol. I årets budget har en motsvarande summa reserverats och Esbo gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut 20 mars. Målsättningen är att projektet blir långvarigt och betydelsefullt. Något som Esbobarnen kan följa med när de växer upp. 

Så här berättar vi om projektet 

Esbo församlingar vill särskilt berätta om Träd för barnen för barnfamiljer. Vi skickar ett kort till de Esbofamiljer som hör till kyrkan och som fick en baby ifjol. Övriga familjer närmar vi oss med hjälp av media och reklam.  Vi kommunicerar om projektet på finska, svenska och engelska.

Projektet har en egen hemsidaÖppna länk i ny flik där du bland annat kan se en video från Morogoro och framöver kan du följa med hur träden växer.  

14.3.2024 13.18