Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.

 Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060
Twitter: @UrpuMarjut
PB 200/Kyrkogatan 1, 02771 Esbo

 

Till nyhetslistan

Meddelande om begravningstjänsternas beredskap för COVID-19 –smitta

17.3.2020 16.40

De kyrkliga samfälligheterna i Helsingfors, Esbo och Vanda har beslutat att begravningstjänsterna tillsvidare avstår från avsked av avlidna med öppen kista. Begravningstjänsterna kontaktar de anhöriga om avsked med öppen kista redan har bokats. Att jordfästningen uppskjuts och ordnas senare rekommenderas inte p.g.a. att kylrumskapaciteten då inte räcker till. Det rekommenderas att jordfästningen ordnas så att bara de närmaste anhöriga deltar. I begravningskapellen har specialarrangemang införts för att förbättra hygienen, bl.a. i fråga om användningen av psalmböcker och prästernas albor.