Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.

 Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060
Twitter: @UrpuMarjut
PB 200/Kyrkogatan 1, 02771 Esbo

 

Till nyhetslistan

Esbo kyrkliga samfällighets ämbetshus på Kyrkogatan 1

Inga samarbetsförhandlingar i Esbo kyrkliga samfällighet

22.4.2020 15.27

Esbo kyrkliga samfällighet och Esbo svenska församling har inte planerat att inleda samarbetsförhandlingar i detta läge. Istället strävar man till att anpassa arbetsuppgifterna så att alla anställda ska ha meningsfulla uppgifter under undantagstillståndet