Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.

 Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060
Twitter: @UrpuMarjut
PB 200/Kyrkogatan 1, 02771 Esbo

 

Till nyhetslistan

Ungdomsfestivalen Höstdagarna ställs in

18.8.2020 09.26

 

Förbundet har arrangerat ungdomsfestivalen Höstdagarna sedan 1950. Den ordnades länge i Tammerfors men har under de senaste åren ägt rum i Toijala.

Höstdagarna arrangeras på allhelgonahelgen och samlar varje år hundratals ungdomar från hela Svenskfinland. Denna allhelgonahelg skulle Höstdagarna ha ordnats för sjuttionde gången.

Mera information:
Ninni Nicolina Grönroos, ordförande, tfn 050 598 6762, nicolina.gronroos@evl.fi
Patricia Högnabba, förbundssekreterare, tfn 050 408 9010, patricia.hognabba@gmail.com
https://hostdagarna.fi/

 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har knappt 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.