Till nyhetslistan

Inga större förändringar sker i kyrksalen. Bänkarna och orgeln i kyrksalen skyddas omsorgsfullt medan grun...

Grundrenoveringen av Hagalunds kyrka fortsätter

13.10.2020 11.03 Inga större förändringar sker i kyrksalen. Bänkarna och orgeln i kyrksalen skyddas omsorgsfullt medan grundrenoveringen pågår. Foto: Esa Kivivuori.

Arbetena började i maj 2020 och enligt planerna blir de klara till julen 2021. Projektet genomförs av Peab. Planerare är AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura och Granlund.

De maximala kostnaderna har beräknats bli 17,3 miljoner euro. Grundrenoveringen genomförs enligt en alliansmodell, där alla parter i projektet gemensamt följer den givna kostnadsramen. 

Kyrkans omgivning och de byggnadskonstruktioner som ska bevaras har skyddats. Speciellt har man fäst uppmärksamhet vid att skydda kyrksalen samt träden och muren inne på gården.

På gården invid kyrkan görs denna höst stora markarbeten, då fastighetsteknikens stamledningar och -rör installeras. Arbetena torde vara färdiga i slutet av november. Esbo kyrkliga samfällighet beklagar de olägenheter som grävningsarbetena kan förorsaka. 

Kyrkobyggnadens fasad och största delen av utrymmena inomhus är skyddade enligt detaljplanen. Museiverket deltar fortlöpande i projektplaneringen.

Rivningsarbetena inomhus i de utrymmen som ska renoveras i kyrkans de lägre delar har slutförts. Bland annat har källargolven förnyats. Vid renoveringen strävar man till så stor återanvändning som möjligt. Man strävar huvudsak efter att både renovera och bygga nytt i samma stil och med liknande eller samma material som i den ursprungliga planeringen.  

De tidigare kansliutrymmena ersätts av ett församlingskansli och ett aktivitetsbaserat kontor som är mindre än det nuvarande. I kyrksalen och församlingssalen görs så små förändringar som möjligt. 

Aarno Ruusuvuori har planerat Hagalunds kyrka, som byggdes 1965. En tidigare förstoring och grundrenovering av byggnaden har gjorts år 1992. Vid kyrkan finns också Hagalunds urnlund, som är öppen också under grundrenoveringen. De andra byggnaderna på tomten renoveras inte i det här skedet. 

Hagalunds kyrka är huvudkyrka i Tapiolan seurakunta, som har ca 23 000 medlemmar. I Hagalund bor ca 40 000 personer. Också Esbo svenska församling använder Hagalunds kyrka. Medan renoveringen pågår använder Tapiolan seurakunta det tillfälliga utrymmet Virsu i Hagalunds centrum, Otnäs kapell och utrymmen i Mankans för församlingsverksamhet. 

 
Mer information 
Mika Heimala, projektplaneringsingenjör, Esbo kyrkliga samfällighet
050 432 6897, mika.heimala@evl.fi 
Päivi Linnoinen, kyrkoherde, Tapiolan seurakunta
050 379 9038, paivi.linnoinen@evl.fi

Esbo kyrkliga samfällighet består av Esbo svenska församling., Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta och Tapiolan seurakunta. Församlingarna har totalt 166 00 medlemmar och ca 500 anställda.  

www.esboforsamlingar.fi