Till nyhetslistan

Säkerhetsavstånd mellan stolarna i Olars kyrka, svenska sidan.

Esbo församlingar följer regeringens och myndigheternas anvisningar

16.10.2020 14.35 Säkerhetsavstånd mellan stolarna i Olars kyrka, svenska sidan. Foto Jukka Granström 2020.

Tryggheten i församlingarnas verksamhet grundar sig på tillräckliga säkerhetsavstånd, uppmaning till god hygien och rekommendationen om att använda ansiktsmasker. Genom alla skyddsåtgärder visar vi att vi bryr oss om varandra och speciellt vill skydda riskgrupperna. En del av verksamheten och betjäningen sker på distans som nättjänster.

För alla utrymmen i Esbo församlingar har det högsta antalet deltagare, där ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter kan garanteras, angetts. Begränsningarna är allmänt taget strängare än i de nya rekommendationerna om att halvera antalet deltagare. Till exempel i Esbo domkyrka ryms normalt 550 personer, nu är det maximala antalet 150. Vi rekommenderar också allvarligt att alla, med undantag av barn, använder ansiktsmasker vid våra evenemang och i vår verksamhet.

Trygga ramar

Församlingarnas rymliga utrymmen erbjuder trygga ramar för dop, vigslar och jordfästningar. Vi rekommenderar att de här tillfällena ordnas i församlingarnas lokaler, där man kan garantera tillräckliga säkerhetsavstånd. Också här rekommenderar vi att deltagarna använder ansiktsmasker.

Vid hemmadop rekommenderas att inte fler än 15 personer, förutom prästen, deltar.

I den gruppverksamhet som startat under hösten har vi beaktat säkerhetsavstånden och andra rekommendationer från myndigheterna. Vi lever i undantagsförhållanden och därför är det viktigt att ingen lämnas ensam i en utmanande situation. Församlingarnas anställda är anträffbara för samtal, mer information på esboforsamlingar.fi/kontakt

Kontakt också på distans

En del av verksamheten och betjäningen sker på distans. Vissa gudstjänster och andakter strömmas och videofilmas för att det ska gå att ta del av dem också på nätet. I familjerådgivningen används också videoförbindelser. Esbo församlingars servicecentral och församlingarnas kanslier betjänar per telefon och e-post.

Regeringens rekommendation om distansarbete gäller också i församlingarna, i sådana uppgifter där det är möjligt. Anvisningar för användning av ansiktsmasker på arbetsplatsen och vid interna möten gavs redan vecka 41. Enligt rekommendationerna bör möten huvudsakligen hållas på distans.. Vi följer myndigheternas anvisningar och är beredda på att snabbt göra förändringar i verksamheten om situationen kräver det.

Mer information (Esbo svenska församling):

Kira Ertman, kyrkoherde, kira.ertman@evl.fi, 050 358 1014