Till nyhetslistan

Superhjälte man och flicka. Att bli fadder, gudmor eller gudfar, är ett hedersuppdrag. Bilden: Adobe Stock

Fadderdagen i Esbo

27.5.2021 21.04

På fadderdagen ordnar församlingarna vanligen program av olika slag tillsammans med olika samarbetspartners, bland annat idrottsföreningar, företag och organisationer. I Esbo deltar Finlands naturcentrum Haltia genom att erbjuda gratis inträde till naturutställningarna för alla fadderbarn på söndag 6.6. kl. 10-17.

Fadderdagen uppmärksammas också virtuellt, med tips om vad faddrar och fadderbarn kan göra tillsammans på sociala medier och genom textmeddelanden till faddrarna.

Faddern stöder barnet och familjen

Alla barn som döps i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får minst en fadder. Att bli fadder, gudmor eller gudfar, är ett hedersuppdrag. Den som blir fadder lovar att finnas där som ett stöd för barnet och familjen. Att få följa en ny människas väg i livet är en gåva. Faddern har en viktig roll som barnets vuxna vän

Tips för ny start för fadderskapet

Fadderskapet kan ändå se olika ut beroende på fadderns och fadderbarnets livssituation och alla har inte möjlighet att ha nära kontakt med varandra. Praktiska tips om hur Fadderdagen kan ge en ny start för ett mer aktivt fadderskap finns på webbplatsen fadder.fi.

Faddern och fadderbarnet kan hitta på olika saker att göra både på distans och ”live”. Man kan ordna distansparty, läsa godnattsaga per telefon eller som videosamtal, spela brädspel på distans m.m.

Man kan också träffas utomhus och göra utflykter i naturen. Allt behöver inte göras just 6.6 eller kräva en massa arrangemang. Alla dagar kan vara fadderdagar, ibland räcker det med ett enkelt telefonsamtal.