Till nyhetslistan

Kungörelse

21.9.2021 10.01

Ärenden

 1. Aleksi Salminens avsked från suppleantskapet i gemensamma kyrkorådet och suppleantskapet i personaldirektionen
 2. Ändring av tjänstebeteckningen chef för gemensamt församlingsarbete
 3. Tillsättning av en tjänst som ledare för barnverksamheten i Leppävaaran seurakunta
 4. Tillsättning av en sakkunnigtjänst (konfirmationsarbete) i Espoon tuomiokirkkoseurakunta
 5. Fastställelse av kyrkoskattesatsen för år 2022
 6. Tablå över budgetutfallet 1.1– 30.6.2021
 7. Tilläggsbudgeten och rapporten för Hagalunds kyrka
 8. Behovsutredning gällande grundrenoveringen av Hagalunds kyrkas bostadsbyggnader
 9. Försäljning av fastigheten Klockarmalmen, tomt 72002/2
 10. Försäljning av fastigheten Klockarmalmen, tomt 72002/3
 11. Kostnaderna för tidningen Kirkko ja Kaupunki och utgivningen av tidningen 2022

Esbo, 8.9.2021
Heikki Sorvari
Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige