Till nyhetslistan

Rippikoulu_Espoo_Kuva1_Sirpa Päivinen_2021_750.jpg

Anmälan till skriftskolan börjar i Esbo 

11.10.2021 13.40

Anmälan till skriftskolan börjar i Esbo 

De som är födda 2007 bjuds nu in till nästa års skriftskolor. Anmälan till skriftskolorna 2022 görs i Esbo 11–31.10. Man bjuder nu i synnerhet in unga födda 2007, som är cirka 2 300 till antalet i Esbo, till skriftskolan. Esbo svenska församlings läger har cirka 250 platser. Undervisningen i skriftskolan erbjuds i Esbo på svenska och finska samt på engelska och ryska.

– De senaste två åren har varit tunga för barn och unga både i skolan och på fritiden. Man har levt med många slags begränsningar och föränderliga anvisningar även på skriftskolfronten, berättar Johanna Hirsto, sakkunnig i fostran inom Esbo församlingar.

– Förhoppningsvis kan den kommande skriftskolperioden inledas utan specialarrangemang. De anställda och hjälpledarna väntar redan otåligt på det här, fortsätter Johanna Hirsto.

Församlingarna i Esbo ordnar olika skriftskolor så att var och en kan hitta det som passar dem. I Esbo svenska församling infaller skriftskollägret antingen vid påsk eller under sommaren. Det finns också en stadsskriftskola där man övernattar hemma. I Esbo ordnas sammanlagt över 90 skriftskolor nästa år.

Du räcker och duger precis som du är!

Enligt Johanna Hirsto är samvaro och att leva tillsammans kärnan för skriftskolan.

– Varje ung människa är välkommen att vara sig själv. De grundläggande sakerna i skriftskolan är att var och en är en värdefull och viktig bild av Gud. Varje ung människa är annorlunda och just därför unik. Att vara annorlunda är en rikedom i skriftskolan! Tillsammans har man inte bara roligt, utan man knyter också nya kamratrelationer och funderar på de djupa sakerna i livet.

Enligt de ungas egen bedömning får skriftskolan i Esbo vitsordet berömligt. De som går i skriftskolan upplever att skriftskolan är trygg, rolig och givande. 

- I Esbo är konfirmandläger höjdpunkten på många ungas sommar. Under lägerveckan diskuteras allt som hör livet till, genom att tillsammans fundera på stora frågor lär sig ungdomarna mera om sig själva och varandra. Varje år får församlingen nya medlemmar när ungdomar väljer att döpa och konfirmera sig, berättar Johanna Terho, ledande ungdomsarbetsledare i Esbo svenska församling.

Ungdomar och föräldrar kan diskutera med den som ansvarar för undervisningen i skriftskolan i sin egen församling och fundera över det alternativ som passar dem bäst.

Kontaktuppgifter och närmare anvisningar om anmälan finns på webbplatserna www.esboforsamlingar.fi/skriftskolaÖppna länk i ny flik och www.espoonriparit.fiÖppna länk i ny flik

 

Information om konfirmandverksamheten i Esbo svenska församling

  • Johan Kanckos, 040 513 0827,johan.kanckos @evl.fi
    Konfirmandprästen, Esbo svenska församling
  • Johanna Terho,050 568 5718, johanna.terho@evl.fiÖppna länk i ny flik
    Ledande ungdomsarbetsledare, Esbo svenska församling

Information om konfirmandverksamheten i alla församlingar i Esbo

Rippikoulumainostarroja  bussin penkeissä.
I höst påminner man även om anmälan till skriftskolan i bussarna i Esbo. - Varje ung människa är välkommen att vara sig själv. De grundläggande sakerna i skriftskolan är att var och en är en värdefull och viktig bild av Gud, säger Johanna Hirsto.