Till nyhetslistan

Kuvassa äitiä, vauva ja kastepappi. Bild: Antti Rintala.

Föräldrar i Esbo är mycket nöjda med församlingarnas doparrangemang

9.11.2021 16.19

Dopenkäten besvarades av föräldrar som hade låtit döpa sina barn i Esbo församlingar under de senaste två åren. Responsenkäter har skickats från och med november 2019 till de döpta barnens familjer. Svarsprocenten har varit 30 %.

Dopfamiljerna var mycket nöjda med den service de fått. Vårdnadshavarna bedömde samarbetet med prästen med medeltalet 4,8/5. Familjerna är bland annat tacksamma för hur hela familjen och gästerna beaktas under tillställningen och föräldrarnas önskemål hörs. Coronatiden har inte påverkat vitsordet.

Föräldrarna har upplevt atmosfären vid tillställningarna som både rörande och avslappnande:

Dopprästen gjorde tillställningen rörande och varm. Tillställningen genomfördes på babyns villkor och enligt familjens önskemål. Vi fick just ett sådant dop som vi hade önskat oss.

”Pastorn var underbar och uppmärksammade de äldre syskonen och närstående via videoförbindelse på ett bra sätt. Doptillställningen var avslappnande och rörande.”

Heikki Lehti, projektkoordinator för Esbo församlingar, anser att det är en av höjdpunkterna med dop att kunna beakta familjerna individuellt.

– För familjerna är det viktigt att de får personlig betjäning. Det är det som våra präster är bra på. Enligt responsen lyckas våra präster förbereda dopet enligt familjens önskemål.

Under coronatiden förflyttades dopen från hemmet till kyrkan

Majoriteten av familjerna, 62 % av respondenterna, döpte sina barn i Esbo församlings lokaler. Av familjerna i Esbo ordnade 35 % dop hemma eller hemma hos en närstående. Andelen dop som ordnades i församlingens lokaler har ökat som en följd av coronabegränsningarna. Tidigare har hemmet varit en populär plats för att ordna ett dop.

Familjerna i Esbo bedömde doptillställningens smidighet med vitsordet 4,8/5. Många upplever det som viktigt att all nödvändig hjälp finns under samma tak.

”Tack och pluspoäng för kyrkans lokaler och utrustning — där fanns allt vi behövde! Det var väldigt enkelt att ordna festen. Ett stort tack till den vänliga och hjälpsamma vaktmästaren som jobbade på dopdagen och som orkade ge råd och hjälpa.”

Spädbarnsfamiljerna ger också utvecklingsförslag för doparrangemang

I dopenkäten framgår som enskilda omnämnanden också saker som irriterar familjerna. Dessa förargelser har till exempel att göra med känslan av brådska antingen när det gäller användningen av lokalerna eller arbetstagaren, att prästen har blandat ihop orden eller barnets namn eller att det har varit oklarheter i festarrangemangen till exempel vad gäller servis eller borddukar.

”Prästen verkade ha bråttom till följande plats och lämnade bort den del där mor- eller farföräldern, gudföräldern och föräldern skulle ha läst sin egen del av bönen.”

”Under själva dopet blandade prästen ihop namnen och det var synd att namnet avslöjades för gudföräldrarna redan före dopet.”

Föräldrarna upplever att dopet är viktigt och betydelsefullt

I fjol döptes sammanlagt cirka 1 400 barn i Esbo. Majoriteten av dopfamiljerna upplever dopet som betydelsefullt. Föräldrarna bedömde att dopets betydelse för dem själva i genomsnitt var 4,8/5.

– Dop anses vara betydelsefulla och viktiga händelser. Detta vittnar enligt min åsikt om att traditioner är viktiga för familjer och att andlighet fortfarande är en naturlig del av barnets födelse och det nya undret i livet.

För närvarande finns det inga begränsningar av folkmängden i samband med corona vid dop. Vid dop iakttas fortfarande säkerhetsavstånd, maskrekommendationen och god handhygien.

– I år har det fötts flera barn i Esbo än tidigare och det har också förekommit några flera dop än 2020. För närvarande förekommer det ingen större rusning, och dop har hållits med jämna mellanrum. Ingen rusningstopp i likhet med höstsäsongen har uppkommit, summerar Heikki Lehti.