Till nyhetslistan

Gravvårdar med tända lyktor i höstmörkret Foto: Jukka Granström

Svårt att hitta en viss grav? Söktjänsten på nätet hjälper

17.12.2021 09.57

Esbo har tagit i bruk en söktjänst på nätet och i mobilen. Genom den digitala tjänsten Hautahaku – fritt översatt Hitta graven – är det lättare att hitta en grav på begravningsplatserna inom Esbo kyrkliga samfällighet.

– Vi tog i bruk Hautahaku-tjänstenÖppna länk i ny flik i början av november. I söktjänsten finns en responsblankett, framför allt för att kunna utveckla tjänsten. Hittills har det inte kommit respons via den här officiella kanalen, men i möten med människor har vi fått många positiva kommentarer, säger Juha Ollila, chef för Esbo kyrkliga samfällighets begravningstjänster.

För Esbos del finns det uppgifter om cirka 40 000 avlidna i söktjänsten. En likadan söktjänst har redan varit i bruk i Helsingfors och nu utvidgas Hautahaku till att omfatta Esbo och begravningsplatserna i Seinäjoki och Vasa församlingar. Sammanlagt finns uppgifter om cirka 478 000 gravplatser i söktjänsten.

Genom att skriva in den avlidnas efternamn på en nätblankett kan man starta sökningen. Efternamnet kommer alltid före förnamnet i blankettens sökfält. Det går också att begränsa sökningen till födelseår eller året då personen avled eller en enskild gravgård. I applikationen finns en karttjänst som hjälper och visar var graven ligger på gravgården.

Det finns några undantag som gör att söktjänsten inte hittar en viss grav. Det gäller gravplatser där besittningstiden har löpt ut eller om det har gått mindre än en månad sedan gravläggning. Databasen saknar också uppgifter om odöpta barn och en del historiska gravar.

Det går fortfarande att ge respons på nätet om hur Hautahaku-tjänsten fungerar. Den responsen fungerar som grund för hur tjänsten kan utvecklas.

Det finns fem gravgårdar inom Esbo kyrkliga samfällighet

I Esbo centrum finns kyrkans begravningsplats intill Esbo domkyrka samt Kapellets begravningsplats i närheten. Klockarmalmens begravningsplats ligger intill Klockarmalmens kapell. Ytterligare finns Gräsa urnlund intill Olars kyrka och Hagalunds urnlund vid Hagalunds kyrka.

Många esbobor har som tradition att besöka gravgården under julen

I samband med högtider som till exempel Allhelgona, jul och nyår är begravningsplatserna öppna för besökare dygnet runt.

Vid Esbo domkyrka dirigeras trafiken under julen. Renoveringen av parkeringsplatsen vid Olars kyrka och Gräsas urnlund är klar. Smidig kollektivtrafik går till en del av begravningsplatserna.