Till nyhetslistan

Strömning via en mobiltelefonskärm som visar en kyrklig miljö. Foto: Pixabay

Strömmade högmässor och paus i publika evenemang

27.12.2021 16.14

De coronarestriktioner som regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat för slutet av året och in i januari kommer att påverka församlingarnas verksamhet på olika sätt. Verksamhet som inte kan kringgås med covidintyg.

I Esbo svenska församling krymper antalet sittplatser under högmässor och gudstjänster ytterligare. Från nuvarande en tredjedel minskar sittplatserna som får vara i bruk till en femtedel från och med 28 december. Högsta tillåtna deltagarantal i till exempel Esbo domkyrka blir 30 personer till och med 17 januari 2022.

Under den här perioden strömmar Esbo svenska församling högmässorna med nattvard på sin facebooksida. Bland andra nyårsdagens mässa och högmässan trettondag jul.

Under mellandagarna gäller fortfarande de nuvarande coronarestriktionerna vid förrättningar. Från och med 1 januari kommer en skärpning. Då kommer anhöriga och deltagare vid förrättningar att följa regeln en femtedel eller maximalt 30 personer.

Barnklubbar och konfirmander

Dag- och miniorklubbsverksamheten startar den 10 januari, eftersom coronarestriktionerna inte gäller verksamhet för barn födda 2004 och yngre.

De första träffarna och dagssamlingarna för konfirmanderna arrangeras över nätet via Teams. Inom ungdomsverksamheten kommer ungdomsarbetsledarna att hålla kontakt med unga på sociala medier.

Familjeklubbarna kommer att vara på paus till och med den 17 januari.

Diakoni och kansli

Diakoniverksamheten fortsätter att stöda och hjälpa, i första hand genom betjäning per telefon eller Teams på nätet. Esbo svenska församlings kansli betjänar per telefon och e-post, men är stängt för besök till och med 17 januari.

Avbrott i körövningar och inhiberad konsert

Den enda konserten som i nuläget är avbokad är Spira Ensembles trettondagskonsert som skulle ha hållits den 5.1 i Esbo domkyrka. Däremot omvandlar Esbo barock sin traditionella julkonsert till en strömmad konsert över nätet utan publik den 30 december.

Körövningar ställs in till och med den 17 januari.

Esbo svenska församling följer myndigheternas direktiv och anvisningar gällande coronaläget. Ändringar är möjliga. På våra hemsidor finns uppdaterad information under fliken evenemang och under fliken information, kansli hittas mer detaljerade corona-anvisningar.