Esbo svenska församling

http://www.esboforsamlingar.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

10,6 %

Antal väljare som röstat 1235
Antal röstberättigade 11668

Andelen förhandsröster

7,5 %

16-17 åringarnas valdeltagande

5,2 %

Antal väljare som röstat 24
Antal röstberättigade 465

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 6 st
Nya invalda 3 st
Medelålder år 57 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Heidi Juslin-Sandin Programchef, TM 3 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 1175,00 * 215
Håkan Nyman  Ing. pensionär 4 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 587,50 * 180
Anders Wikholm  Företagare, ekon.mag. 9 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 391,67 * 163
Tiina Kujala Ekon. mag., vuxenpedagog 8 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 293,75 * 153
Mårten Malmström  Jordbrukare, pensionär 11 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 235,00 * 107
Solveig Rosenberg-Wikström pol.kand., pensionär 6 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 195,83 * 80

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Carita Jansson   prost, socionom 2 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 167.857 75
Anders Blomberg   Sjukskötare, merkant 5 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 146.875 72
Stefan Ekholm   Häradsdomare, pensionär 7 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 130.556 71
Tarja Rönnberg   Specialklasslärare, pensionär 10 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 117.5 59

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

10,5 %

Antal väljare som röstat 1228
Antal röstberättigade 11668

Andelen förhandsröster

7,2 %

16-17 åringarnas valdeltagande

5,2 %

Antal väljare som röstat 24
Antal röstberättigade 465

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 14 st
Nya invalda 9 st
Medelålder 52 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Håkan Nyman   Ing., pensionär 17 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 920.0 141
Jannika Lassus Universitetslektor 18 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 460.0 89
Gunn-Britt Hietanen   Pensionär 22 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 306.667 82
Anna Helin   Studerande 13 Kandidatlista för Den gyllene medelvägen 255.0 85
Agneta Brenner   Fil.mag., pensionär 26 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 230.0 76
Tiina Kujala Ekon. mag., vuxenpedagog 25 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 184.0 65
Pirkko Träskbacka Tandläkare 28 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 153.333 58
Inger Sjöberg   PeM, terapeut 30 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 131.429 58
Fredrika Sjöberg   Studerande 16 Kandidatlista för Den gyllene medelvägen 127.5 73
Solveig Rosenberg-Wikström pol.kand., pensionär 19 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 115.0 53
Toini Malmström   Pensionär 31 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 102.222 53
Stefan Ekholm   Häradsdomare, pensionär 23 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 92.0 46
Jenny Nygård   Närvårdare, skolgångsbiträde 12 Kandidatlista för Den gyllene medelvägen 85.0 57
Hannele Nygård Ungdomsarbetsledare 27 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 83.6364 43

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Anders Blomberg   Sjukskötare, merkant 20 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 76.6667 37
Mona Sandell   Fil. mag. 21 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 70.7692 37
Gun-Britt Lindqvist   Pensionär 29 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 65.7143 31
Urban Back   Studerande 14 Kandidatlista för Den gyllene medelvägen 63.75 32
Tarja Rönnberg   Specialklasslärare, pensionär 32 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 61.3333 29
Beatrice Silén   FD 24 Kandidatlista för Tro på det goda -för ett levande, aktivt svenskt församlingsliv 57.5 22
Martin Mattsson   Student 15 Kandidatlista för Den gyllene medelvägen 51.0 8

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.