Hyppää sisältöön

Tror, hoppas, älskar

Valbudskap i församlingsvalet 2022 är framtid, ensamhet och medkänsla.

Vi skapar framtiden nu


I församlingsvalet utses de förtroendevalda i församlingarna. De förtroendevalda påverkar på många olika sätt församlingens arbete och därigenom dess framtid. Församlingarnas förtroendevalda väljer också ombud till kyrkomötet som utövar den högsta beslutanderätten i kyrkan.


Nästan 3,7 miljoner människor hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Denna skara rymmer människor som har väldigt olika syn på kyrkan och världen. Genom att respektera och lyssna på varandra ryms vi under samma tak.


Det är medlemmarna som fattar beslut om framtiden för Finlands största samfund. I det här valet är dörrarna öppna för alla.


#tror

Tillsammans mot ensamhet


Att hjälpa och älska människor var centralt i Jesus verksamhet och undervisning. Därför är diakonin, arbetet med att hjälpa, kyrkans hjärta. Undersökningar visar också att det här är vad människor framför allt förväntar sig av kyrkan; att den ska ta hand om de fattiga och utsatta i samhället. Ensamhet är en aktuell fråga på 2020-talet och ett hot mot människors välbefinnande och hälsa: Nästan var tionde finländare känner sig ensam.


Kyrkans uppgift i samhället är att vara en accepterande blick och ett lyssnande öra. Vad ska kyrkan och församlingarna göra för att ingen ska behöva känna sig ofrivilligt ensam? I framtiden håller församlingarna dörrarna öppna för alla människor och möjligheter, i linje med kyrkans strategi.


#hoppas

Medkänslans röst i vår tid


Folk är i allt högre grad sammanlänkade med varandra i nätverk, förenade av en gemensam sak. De sociala medierna har skapat en plats för människor att mötas i bubblor av likatänkande. Samtidigt har diskussionskulturen blivit mer aggressiv och exkluderande. Vi lever i en tid då vi nästan tvingar oss själva och varandra in i olika fack.


Folk längtar efter en plats där vi kan bli sedda, hörda och accepterade så som vi är. Vi längtar efter en plats där vi bara får finnas till, en gemenskap att vila i. I Guds ögon är vi alla perfekta och tillräckliga som dem vi är. Gud tror på, hoppas på och älskar var och en av oss.


I församlingsvalet kan du påverka på vilket sätt din församlings dörrar ska vara öppna. Var möts de anställda och människorna på orten? Hur pratar vi med varandra och om varandra? Så länge vi visar varandra respekt och lyssnar på varandra ryms vi under samma tak. Det är viktigt att arbeta för att främja medkänslan och kärleken till vår nästa.


#älskar


Välkommen att ställa upp som kandidat och rösta i församlingsvalet, sådan som du är.
 

// ]]>