Samling för seniorer och daglediga

on 29.11 kl. 13.00 - kl. 14.30

Södrik kapell

Vi avslutar höstterminen.

Södrik-samlingens terminavslutning. Program och servering. Ta gärna namnlös julklapp med max 5 €. Välkomna!!


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo

Se också

ti 27.2 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Träffdax för seniorer och daglediga.

Vi arbetar för internationelll diakoni och mission.
ti 27.2 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.
on 28.2 kl. 13.00 -14.30

Södrik kapell

Samling för seniorer och daglediga i Södrik kapell

Vi fortsätter med Frälsarkransen.