Utveckling och utbildning

Esbo svenska församling stöder det arbete som Finska MissionssällskapetÖppna länk i ny flik utför i olika delar av världen. Vår församling har egna medarbetare som vi regelbundet håller kontakt med.

Speciellt vill vi satsa på framtiden i våra yngre systerkyrkor så att de kan utvecklas och bli självständiga och självförsörjande. Detta sker genom att vi stöder utbildningen av nya församlingsmedarbetare och församlingsledare.

Esbo svenska församling understöder följande projekt:  

Som församlingsmedlem kan du stöda arbetet genom att delta i insamlingar och kollekter och be för våra utsända. På Trettondagen den 6 januari och Mors dag i början av maj har internationell diakoni  en framträdande roll vid gudstjänsten. Handarbetsgruppen Symamsellerna arbetar också aktivt för internationell diakoni och mission.

Församlingen får också besök av sina utsända, som deltar i olika samlingar och gudstjänster.

På sommaren kan församlingsmedlemmarna delta i den svenska missionsfest som Finska Missionssällskapet ordnar på olika orter i Svenskfinland.

Inför julen sjunger vi De vackraste julsångernaÖppna länk i ny flik i våra kyrkor. Kollekten vid dessa tillfällen går till missionen. I det sånghäfte som ges ut av Finska Missionssällskapet finns också ett inbetalningskort för den som vill ge en egen julgåva till missionen.