Föräldrar som går hand i hand med ett litet barn.

En plats för dig och din familj

I församlingen finns det plats för familjer och familjemedlemmar av alla slag. Du kan komma med ensam, som par eller tillsammans. Barn, mammor, pappor, mor- och farföräldrar och faddrar – alla ryms med.

Vi bjuder på kontakter och aktiviteter som stöder familjen, parrelationen och föräldraskapet, som ger stöd och trygghet i vardagslivet och som stöder den kristna fostran i familjen.

Kom med och kolla vad församlingen har att ge dig – kanske hittar du just din egen plats i de olika grupperna, i gudstjänsten, i klubbarna, på lägren eller utfärderna! 

Verksamheten anpassas eller inhiberas vid behov, beroende på coronavirussituationen. Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

Barnverksamhetens logo, bild på Noaks ark

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling