Föräldrar som går hand i hand med ett litet barn.

En plats för dig och din familj

I församlingen finns det plats för familjer och familjemedlemmar av alla slag. Du kan komma med ensam, som par eller tillsammans. Barn, mammor, pappor, mor- och farföräldrar och faddrar – alla ryms med.

Vi bjuder på kontakter och aktiviteter som stöder familjen, parrelationen och föräldraskapet, som ger stöd och trygghet i vardagslivet och som stöder den kristna fostran i familjen.

Kom med och kolla vad församlingen har att ge dig – kanske hittar du just din egen plats i de olika grupperna, i gudstjänsten, i klubbarna, på lägren eller utfärderna! 

 

Välkommen på familjeläger till Hvittorp

Vi bjuder in familjer, ensamstående med barn, mor- och farföräldrar med barnbarn, faddrar med fadderbarn till läger på Hvittorps lägercentrum, veckoslutet 26.8-28.8.2022.

Det blir avkoppling, gemenskap och inspirerande program för hela familjen, för vuxna i olika åldrar och barn tillsammans, och separat. Barn i alla åldrar är välkomna. På lördag firar vi Finska  naturens dag.

Man kan komma till lägret fredagskväll kl. 18.00 eller på lördagsmorgon.

Lägret slutar kl. 12.00 på söndagen.

Plats: Hvittorpsv. 245 i Masaby, Kyrkslätt

Tid: Veckoslutet 26.8-28.8.2022

Pris (inkluderar kost & logi): fredag–söndag 35 €/vuxen, 20 €/ barn (3–17 år),

lördag–söndag 25 €/vuxen, 15 € barn (3–17 år). Barn under 3 år deltar gratis.

Det finns möjlighet att ansöka om befrielse från avgiften.

Elektronisk anmälan 23.5-12.6.2022 (länken öppnas 23.5 kl. 9 och stängs 12.6 kl.  23.59)

Lägerplatserna fylls i anmälningsordning.

 

Om du har frågor kontakta: helena.aitti-lindberg@evl.fi, 040-7636250

 

Barnverksamhetens logo, bild på Noaks ark

Tag kontakt

ledande tjänsteinnehavare i fostran
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo