Föräldrar som går hand i hand med ett litet barn.

En plats för dig och din familj

I församlingen finns det plats för familjer och familjemedlemmar av alla slag. Du kan komma med ensam, som par eller tillsammans. Barn, mammor, pappor, mor- och farföräldrar och faddrar – alla ryms med.

Vi bjuder på kontakter och aktiviteter som stöder familjen, parrelationen och föräldraskapet, som ger stöd och trygghet i vardagslivet och som stöder den kristna fostran i familjen.

Kom med och kolla vad församlingen har att ge dig – kanske hittar du just din egen plats i de olika grupperna, i gudstjänsten, i klubbarna, på lägren eller utfärderna! 

På grund av coronavirusepidemin vidtas följande åtgärder t.o.m. 31.1.2021: Dagklubbarna ordnas normalt, men föräldrarna kommer inte in i utrymmena. Klubbarna för skolbarn hålls utomhus. Även mellanmålet serveras ute. Familjeklubbar ordnas inte. 

 

 

Barnverksamhetens logo, bild på Noaks ark

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling