Föräldrar som går hand i hand med ett litet barn.

En plats för dig och din familj

I församlingen finns det plats för familjer och familjemedlemmar av alla slag. Du kan komma med ensam, som par eller tillsammans. Barn, mammor, pappor, mor- och farföräldrar och faddrar – alla ryms med.

Vi bjuder på kontakter och aktiviteter som stöder familjen, parrelationen och föräldraskapet, som ger stöd och trygghet i vardagslivet och som stöder den kristna fostran i familjen.

Kom med och kolla vad församlingen har att ge dig – kanske hittar du just din egen plats i de olika grupperna, i gudstjänsten, i klubbarna, på lägren eller utfärderna! 

NYTT:

 

Öppen verksamhet 3.8-13.8.2020:

Platser: Olars kyrka, svenska sidan, och Esbo domkyrkas församlingsgård

Program: sång, andakt, lek & rörelse, samvaro

3.8-7.8 kl. 9.30-11.30

måndag, onsdag, fredag: familjeklubb

tisdag, torsdag: öppen dagklubb för 3-6-åringar

kl. 12.30-14.30

Alla dagar öppen verksamhet för 7-11-åringar

10.8-13.8

kl. 9.30-11.30

måndag, onsdag: familjeklubb

tisdag, torsdag: öppen dagklubb

kl. 12.30-14.30

Alla dagar öppen verksamhet för 7-11-åringar

OBS! Ingen verksamhet på fredag 14.8.

 

 

 

Barnverksamhetens logo, bild på Noaks ark
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo