Vänförsamlingen i Nuckö

Esbo svenska församlings samarbete med vänförsamlingen i Nuckö i Estland, som inleddes år 1988, fortsätter. Det senaste besöket i Nuckö gjordes sommaren 2018 och en grupp från Nuckö besökte Esbo vid kyrkoherde Roger Rönnbergs avskedsfest 20.1.2019.