Faddrar

Genom dopet träder faddrarna in som viktiga personer i barnets liv. Faddrarna ska vara skriftskolgångna konfirmerade medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom kan barnet även få faddrar som hör till sådana kyrkosamfund som erkänner det lutherska dopet (t.ex. ortodoxa eller katolska kyrkan). En person som inte hör till kyrkan kan inte vara fadder.

Före dopet kontrolleras uppgifterna om faddrarna och deras församlingstillhörighet. För detta ändamål används blanketten för anmälan av uppgifter om faddrarna, som ska överlämnas till dopprästen i samband med dopsamtalet.

Faddrarnas uppgift är att stöda föräldrarna när det gäller att ge barnet en kristen fostran samt att be för barnet och dess familj. Faddern är också en speciell vuxen vän till barnet. Församlingen stöder både föräldrarnas och faddrarna i deras uppgifter genom söndagsskola, församlingarnas klubbar, skriftskola, gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.

Fadderdagen 5.6.2022

Att bli fadder är något positivt. Som bäst kan det bli en livslång vänskap mellan faddern och fadderbarnet. Idéen med en nationell fadderdag är att faddrar och fadderbarn skulle kunna tillbringa tid tillsammans.

Fadderdagen i Esbo

Till exempel kan faddrar och fadderbarn besöka Finlands naturcentrum Haltia i Noux nationalpark i Esbo. Fadderbarnet betalar inte inträde till utställningar i naturcentret. Haltia är en av den nationella fadderdagens samarbetspartners.  

Esbo svenska församling har sina medarbetare, församlingspastor Mirja von Martens och barnledare Emma Enoksson på plats i Haltia naturcentrum.

Centret är öppet på fadderdagen mellan kl. 10 - 17.00.

Övrigt program under fadderdagen i Esbo kyrkliga samfällighet hittas här.

Varför inte packa en matsäck och tillbringa fadderdagen nära havet? Längs Esbo strandpromenad kan man spela ett virtuellt spel på play.seppo.io med koden 1FG4CG. Spelet är öppet 30.5.–12.6.2022 och innehåller olika uppgifter på sträckan mellan Stensvik och Sökö.

Esbo strandpromenad kan du också följa via smarttelefon.

Restaurangbesök med fadder-rabatt

Restaurang O´Learys i köpcentret Iso Omena erbjuder barnportioner för 5€ och huvudrätter –30 %.
Friends & Brgrs i köpcentret Iso Omena erbjuder Cheese & Onion -måltid och Kids-måltid + 2 dipsåser till priset 19 €.

Litet barn i dopklänning som hålls upp av sin fadder.
Foto: Antti Rintala.