Videofilmning under undantagstillstånd

Som tips för anhöriga och andra som ordnar kyrkliga förrättningar har vi samlat kontaktuppgifter till företag som gör videoproduktioner.

De producenter som finns med på listan är villiga att spela in och lagra och i mån av möjlighet streama (direktsända) kyrkliga förrättningar, t.ex. jordfästningar. Videoproduktionerna är avgiftsbelagda, producenten och beställarna kommer tillsammans överens om priset.

OBS! Det är av tekniska skäl inte alltid möjligt att direktsända på nätet, det kan förekomma problem med nätförbindelserna i kyrkor och kapell. Därför rekommenderar vi att förrättningarna spelas in och distribueras vidare först efter förrättningens slut.

Församlingarna är inte avtalsparter i fråga om videotjänster i samband med kyrkliga förrättningar. Vi ansvarar inte för tjänsternas kvalitet. Videoproduktionen sker alltid som ett avtal mellan beställaren och tjänsteproducenten.

Företag som erbjuder videofilmning:

Lauri Lappalainen
Fotograf
040 444 1496
www.kuvaajalare.fi

Riku Miettinen 
Videoproducent
PointOnFilm  
041 5047 108 
riku@pointonfilm.fi 

Nora Rutanen
FM, planerare
040 5354 739
www.seremoniastriimi.com

Ville Talola
Producent, redaktör, pastor
044 3269 016

Tuija Turpeinen & Kari Koskinen
Chance kuva- ja äänipalvelu/ Etäsiunauspalvelu Tähti
045 679 1122
info@chance.fi
www.chance.fi

Igor Väisänen
Producent, fotograf
Kasakka Media
045 347 7880
igor@kasakkamedia.fi
www.kasakkamedia.fi
 

Listan uppdateras

Foto Antti Rintala