Diakoni och samtalshjälp

Församlingen kan ge dig stöd när livet känns  tungt. Ta kontakt när du har problem med dig själv eller med någon i din närhet, om du har mist en anhörig, om du har problem med ekonomin, funderar över livets mening eller behöver själavård. Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Öppen mottagning 

i Esbo svenska församling på Kyrktian, Kyrkogatan 10 i Esbo centrum, helgfria torsdagar kl. 10–12

Du kan komma in utan tidsbeställning i olika kortare ärenden, det går också att beställa en längre tid.

Du behöver inte fundera ensam, ta modigt kontakt så funderar vi tillsammans!

 

Samtalshjälp.
Knäppta händer
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo