Diakoni och samtalshjälp

Församlingen kan ge dig stöd när livet känns  tungt. Ta kontakt när du har problem med dig själv eller med någon i din närhet, om du har mist en anhörig, om du har problem med ekonomin, funderar över livets mening eller behöver själavård. Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Diakoniarbetarna i Esbo svenska församling:

  • Taina Sandberg 040 547 1856
  • Nina Wallenius 050 432 4323
  • Henrika Lemberg 050 597 3313

Du kan kontakta diakoniarbetarna per telefon och e-post. Du behöver inte fundera ensam, ta modigt kontakt så funderar vi tillsammans!

Du kan också boka tid elektroniskt

Du hittar oss också på Facebook! 

File:Facebook icon 2013.svg - Wikimedia Commons

 

 

Två kvinnor med diakoniskjortor mot en grön skogsbakgrund.

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo