Diakoni och samtalshjälp

Församlingen kan ge dig stöd när livet känns  tungt. Ta kontakt när du har problem med dig själv eller med någon i din närhet, om du har mist en anhörig, om du har problem med ekonomin, funderar över livets mening eller behöver själavård. Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Öppen mottagning 

utan tidsbeställning i Esbo svenska församling på Kyrktian, Kyrkogatan 10 i Esbo centrum, varje torsdag kl. 10–12. Diakoniarbetare finns på plats. Man kan komma in i olika kortare ärenden, beställa längre tid till själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m. 

 

Samtalshjälp.
Knäppta händer
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare (tjänstledig t.o.m. 31.8.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo