Sorgegrupper

I Esbo svenska församling finns sorgegrupper som leds av en präst eller diakoniarbetare. Grupperna fungerar som ett stöd för dem som nyligen genom dödsfall mist en anhörig eller nära vän. Tanken är att tillsammans med andra dela erfarenheter i och kring sorgen och att få redskap att leva vidare. I regel startar nya sorgegrupper i början av vår- och höstterminerna.

 

Vit näckros med gröna blad i mörkt vatten.

Välkommen att bearbeta din sorg efter en älskad människa!

Sorgen kan vara en följd av en människas bortgång eller en skilsmässa, men den kan också vara en konsekvens 
av någon annan form av förlust.

En ny sorgegrupp börjar i Sökö kapell, Sökögränden 3, onsdag 14.10.2020  kl. 18–19.30. Följande träffar onsdag 21.10, 28.10, 4.11 och 11.11 kl. 18.30–19.30.  Ledare är Heidi Jäntti.

Gruppen avslutas med  en “Sjung sorgen”-kväll onsdag 18.11 kl. 18.30 med artisterna Carita Holmström & Martina Roos, psykoterapeuten Benita Söderström och prästen Heidi Jäntti i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.

Ingen förhandsanmälan behövs. Mer information: Heidi Jäntti,
040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi

Om Du behöver akut samtalshjälp går det också bra att kontakta någon av församlingens diakoniarbetare eller präster.