Sorgegrupper

I Esbo svenska församling finns sorgegrupper som leds av en präst eller diakoniarbetare. Grupperna fungerar som ett stöd för dem som nyligen genom dödsfall mist en anhörig eller nära vän. Tanken är att tillsammans med andra dela erfarenheter i och kring sorgen och att få redskap att leva vidare. I regel startar nya sorgegrupper i början av vår- och höstterminerna.

 

Näckros

En ny sorgegrupp börjar torsdag 26.3.2020 kl.18-19.30 i Sökö kapell, Sökögränden 3. 

Välkommen att bearbeta din sorg efter en för dig viktig människa. Förlusten kan ha inträffat som följd av en människas bortgång eller en skilsmässa men det kan också vara en konsekvens av någon annan form av förlust.

Ingen förhandsanmälan behövs.

Följande träffar hålls 2.4, 16.4, 23.4 och 7.5 kl. 18-19.30 i Sökö kapell.

Mer information: kaplan Heidi Jäntti, tfn 040 531 1046, e-post heidi.jantti@evl.fi