Sorgegrupper

I Esbo svenska församling finns sorgegrupper som leds av en präst eller diakoniarbetare. Grupperna fungerar som ett stöd för dem som nyligen genom dödsfall mist en anhörig eller nära vän. Tanken är att tillsammans med andra dela erfarenheter i och kring sorgen och att få redskap att leva vidare. I regel startar nya sorgegrupper i början av vår- och höstterminerna.

 

Näckros

Tyvärr inhiberas sorgegruppen våren 2020 som en del av åtgärderna för att minska spridningen av coronaviruset. 

Om Du behöver samtalshjälp går det bra att kontakta någon av församlingens präster. https://www.esboforsamlingar.fi/kontakt/praster