Sorgegrupper

I Esbo svenska församling finns sorgegrupper som leds av en präst eller diakoniarbetare. Grupperna fungerar som ett stöd för dem som nyligen genom dödsfall mist en anhörig eller nära vän. Tanken är att tillsammans med andra dela erfarenheter i och kring sorgen och att få redskap att leva vidare. I regel startar nya sorgegrupper i början av vår- och höstterminerna.

 

Näckros

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfall har förlorat en anhörig eller nära vän och har behov av samtal och stöd börjar tisdag 24.9 kl. 18 –19.15 i Olars kyrka, svenska sidan,Olarsbäcken 4. Följande träffar tisdag 1.10, 8.10, 22.10 och 29.10.

Efter de två första gångerna, 24.9 och 1.10, är gruppen sluten.
Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar.

Välkommen med för att samtala!  Ingen förhandsanmälan behövs.

Mer information: diakoniarbetare Taina Sandberg,
Esbo svenska församling, 040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi