Sorgegrupper

I Esbo svenska församling finns sorgegrupper som leds av en präst eller diakoniarbetare. Grupperna fungerar som ett stöd för dem som nyligen genom dödsfall mist en anhörig eller nära vän. Tanken är att tillsammans med andra dela erfarenheter i och kring sorgen och att få redskap att leva vidare. I regel startar nya sorgegrupper i början av vår- och höstterminerna.

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfallhar förlorat en anhörig ellernära vän och har behov av samtal och stöd börjarmåndag 5.3.2018 kl. 18–19 på Kyrktian, Kyrkogatan 10,III våningen, rum A313 Laurentius.

Följande träffar tisdag 13.3, måndag 26.3, tisdag 10.4 och måndag 7.5 kl. 18–19. Efter de två första gångerna, 5.3 och 13.3, är gruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar.
 Välkommen med för att samtala!  Ingen förhandsanmälan behövs.

Mer information: pastor Mirja von Martens, Esbo svenska församling, tfn 040 547 1854, e-post mirja.vonmartens@evl.fi

Näckros