Kyrkans familjerådgivning

På familjerådgivningen diskuterar man och reder ut frågor och personliga problem som berör parrelationer och familjeliv, både genom enskilda samtal och gruppsamtal. Tjänsterna är avgiftsfria. Du kan ta kontakt med familjerådgivningscentralen också om du inte är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. Centralen betjänar på finska, svenska och engelska. Familjerådgivarna och mottagningssekreterarna har tystnadsplikt.

Så här kontaktar du oss och kan läsa mer om våra tjänster.

En frustrerad familj.

Esbo församlingars familjerådgivningscentral

På familjerådgivningscentralen får man bearbeta frågor som har med privatlivet, parförhållande och familj att göra. Man kan komma ensam, som par eller som familj. På familjerådgivningscentralen samlas också olika terapigrupper.

Centralen är gemensam för alla församlingar i Esbo. Tjänsterna är avgiftsfria och du kan komma till oss också utan att vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Familjerådgivarna har tystnadsplikt. Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Man kan också få arbetshandledning och hjälp med utveckling av arbetsgemenskapen på familjerådgivningscentralen. Arbetshandledningen sker individuellt eller i grupp.

Frågor som har med parförhållande, föräldraskap eller uppfostran att göra behandlas även på kyrkans gemensamma hemsidor, www.evl.fiÖppna länk i ny flik, Kyrkans central för familjefrågor.

Kontaktuppgifter

Familjerådgivningscentralen finns på följande adresser:

  • Spektri Business Park, Pilothuset, Skogsjungfrugränden 4, 02130 Esbo.
  • Centraltornet i Hagalund, 9 vån. 02100 Esbo.

Man kommer lätt till båda ställena med allmänna kommunikationsmedel. 

Telefontider och tidsbeställning: 
må, ti, to och fre kl. 9–11 tfn 09 8050 2420.
Vid det första telefonsamtalet görs en kort intervju med kartläggning av kundens situation och hjälpbehov.