Kyrkans familjerådgivning

På familjerådgivningen diskuterar man och reder ut frågor och personliga problem som berör parrrelationer och familjeliv, både genom enskilda samtal och gruppsamtal. Tjänsterna är avgiftsfria. Du kan ta kontakt med familjerådgivningscentralen också om du inte är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. Centralen betjänar på finska, svenska och engelska. Familjerådgivarna och mottagningssekreterarna har tystnadsplikt.

En frustrerad familj.

Esbo församlingars familjerådgivningscentral

På familjerådgivningscentralen får man bearbeta frågor som har med privatlivet, parförhållande och familj att göra. Man kan komma ensam, som par eller som familj. På familjerådgivningscentralen samlas också olika terapigrupper.

Centralen är gemensam för alla församlingar i Esbo. Tjänsterna är avgiftsfria och du kan komma till oss också utan att vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Familjerådgivarna har tystnadsplikt. Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Man kan också få arbetshandledning och hjälp med utveckling av arbetsgemenskapen på familjerådgivningscentralen. Arbetshandledningen sker individuellt eller i grupp.

Frågor som har med parförhållande, föräldraskap eller uppfostran att göra behandlas även på kyrkans gemensamma hemsidor, www.evl.fi, Kyrkans central för familjefrågor.

Kontaktuppgifter

Familjerådgivningscentralen finns på följande adresser:
Centraltornet i Hagalund, 9 vån. 02100 Esbo
Officersgatan 1-3, Torn A, 3. vån. 02600 Esbo

Telefontider:
må, ti, to och fre kl. 9–11 (09) 8050 2420, (09) 8050 2421