Sjömanskyrkan

Den kristna kyrkan har genom tiderna alltid tagit hand om dem som är på resa. När församlingarna i Esbo stöder Sjömanskyrkans verksamhet fortsätter man det här arbetet.

När vi stöder Sjömanskyrkans arbete tar vi hand om våra medmänniskor i deras arbete och då de reser. Genom Sjömanskyrkan finns det också möjlighet till frivilligarbete i hemlandet och utomlands.

De finländare som är ute i världen upplever sjömanskyrkan som en plats där de känner sig hemma och dit man kan komma sådan man är. Sjömanskyrkan är en rastplats mitt i brådskan och stressen. Där kan man tala sitt eget modersmål, där får man samtala och få råd och vägledning. De internationella kontakterna hjälper dem som är på resa att få stöd och hjälp också i sjömanskyrkor i andra länder.

Sjömanskyrkorna ordnar regelbundet gudstjänster på finska och svenska, och sjömansprästerna kan förrätta dop, vigslar och begravningar i de länder där detär möjligt enligt lagen. Sjömanskyrkan ordnar också skriftskola, läger och evenemang för barn och unga

Finlands Sjömanskyrkas logo