Kråksångens historia

Kören Kråksången är Esbo svenska församlings Kör för alla. Det betyder att alla som vill sjunga får vara med, kören har inga inträdesprov. När vår körledare, kantorn Eeva-Liisa ”Elsa” Malmgren, startade kören hösten 1999 ville hon speciellt rikta sig till personer som tror att de inte kan sjunga. Kråksången är en av de första körer-för-alla i Finland. Men därefter har det kommit fler. Idag har till exempel alla de fem finskspråkiga församlingarna i Esbo också körer-för-alla.

Kråksången har idag totalt nästan 100 medlemmar, de flesta damer, men också några modiga herrar. Alla är kanske inte lika aktiva alla år, så vi brukar vara ett femtiotal på våra veckoövningar. Det kan nämnas att vi var sex kråksångare som började sjunga tillsammans hösten 1999. Vårterminen 2000 var kråksångarna redan ca 20 stycken, och därefter har antalet vuxit stadigt.

Kråksången har både sakrala och profana sånger på sin repertoar. Kören sjunger allt från visor, negro spirituals, folksånger från olika länder till andliga sånger och psalmer. Kråksången brukar ungefär en gång per termin delta med några sånger i högmässan.

Kråksången har också uppträtt ensam eller tillsammans med andra körer vid olika evenemang, både i Esbo och på annat håll. Här några exempel: i maj 2017 deltog en del kråksångare i Kyrkans musikfest i Helsingfors, våren 2015 var vi en del av en 600 personer stor kör i Raseborg vid den finlandssvenska kyrkomusikfesten. Vi har också varit på musikfester i Vasa och i Åbo. En av höjdpunkterna har varit den möjlighet vi tack vare musikdoktor Markus Malmgren fått att sjunga med vid uppförande av Mozarts Requiem. Han har nämligen skrivit egna stämmor för körer-för-alla. Vi har tillsammans med andra körer-för-alla och kammarkörer uppfört stycket i Helsingfors, Ekenäs och Esbo.

Kråksången har flera gånger uppträtt i television! Bland annat gjordes för tio år sedan ett TV-program med namnet Hjärtats sång, som ingick i serien Seportaget, om Kråksången. Förutom i Finland har det också visats i Sveriges television. När De vackraste julsångerna sändes från Esbo domkyrka vid julen ifjol var Kråksången med och uppträdde med en egen sång.  

text Christina Tallberg