Ekonomiska problem

Är det svårt att hantera vardagen och få pengarna att räcka till? Har du problem med överskuldsättning? Diakoniarbetarna kan hjälpa dig med praktiska råd och i kontakten med myndigheter. Tillsammans försöker vi hitta utvägar ur problemsituationen. Du kan också be om ekonomiskt stöd i liten skala från församlingen. Diakoniarbetarna berättar gärna mera om vilka möjligheter det finns.

 

Mynt i en hand

Tag kontakt

ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo