Kyrkoherden har ordet:

Det nya året

Vi har åter lämnat ett år bakom oss. Den tydliga markeringen av övergången från ett år till ett annat med ett angivet årtal, hjälper oss att lämna ifrån oss sådant som inte längre hör till nuet i våra liv. Det kan vara fråga om arbetsuppgifter vi inte hunnit med, ogjorda besök till släktingar och vänner, hobbyn som vi inte hade tid med att påbörja mm. I vår tanke får vi lämna ”det ogjorda” ifrån oss. Vi har stigit över tröskeln till något nytt dit det gamla inte kan följa efter. Det är viktigt att vi gör denna skillnad i våra liv. Också om vi under det nya året vill göra nya försök med just de samma sakerna som blev ogjorda under föregående år. Men vi skall inte ta itu med dem med dåligt samvete som orsak och verktyg. För det gamla är förgånget, gårdagen kan vi inte längre göra något åt, vi kan inte ”reparera” den, vi måste försona oss med den. Inte heller kan vi veta hur det nya året blir att se ut. Men vi har denna dag. Och det är med denna dags inspiration och iver som vi tar itu med de ärenden som vi anser att vi behöver göra något åt. För det är ”idag” som Gud hjälper. Visst, han är den stora Hjälparen att försona oss med förra årets ogjorda ärenden och han lovar puffa på oss så att det nya året blir bra. Men han gör det alltid ”idag”. Så, idag om du får känna stinget av hans närvaro i ditt liv, så ta vara på det och gör det du har förmåga och inspiration till. Så blir det nya året alltid en dag i sänder. Med Guds hjälp!

Roger Rönnberg

Kyrkoherde

Esbo svenska församlings verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Roger Rönnberg.