Kyrkoherden har ordet:

Samtal om Gud

I den kristna traditionen har samtalet alltid haft stor betydelse. Vi träffar på det redan i bibelns nya testamente där Jesus lever tillsammans med sina lärjungar och samtalar med dem. "Vem säger människorna att jag är?" och "Vem tror ni att jag är?" kunde Jesus fråga dem. Och så uppstod en diskussion där Jesus får möjlighet att undervisa dem. Också de liknelser som Jesus berättade kunde vara en början på ett samtal och som lärjungarna senare var nyfikna på att återkomma till. Genom samtalen levde berättelsen om Jesus vidare. Efter hans uppståndelse vandrar två lärjungar på vägen till Emmaus och Jesus slog följe med dem. De kände inte igen honom men Jesus började ställa frågor. "Vad går ni här och diskuterar om?" undrar han. Och så uppstod en livlig diskussion genom vilken Jesus igen fick undervisa de två lärjungarna. Evangeliet säger, att de tändes en "eld" i deras inre, det vill säga de blev ivriga att berätta vidare för de andra lärjungarna vad de hade varit med om, och att de senare känt igen Jesus, då han bröt brödet vid kvällsmåltiden. Samtalets betydelse har fortsatt inom kyrkan. I klostren såg man till att det fanns ledare som hade tid att samtala med munkarna. På de tysta retreaterna ges också en möjlighet till samtal med retreatledaren. Men på något vis tycks ändå samtalets betydelse ha minskat i vår moderna tid. Det finns så mycket annat som upptar vår tid. Kyrkan behöver dock fortfarande samtalen för att evangeliet skall gå vidare. Vi behöver alltså återupptäcka det kristna samtalets betydelse för kyrkans liv. Var och en av oss kan ta upp en fråga med kristet innehåll där vi befinner oss i vardagen och där vi tycker att det känns lämpligt att inleda ett samtal om något kyrkligt ämne. Frimodigt får vi göra det och lita på, att Gud är med oss i uppgiften. Hans Ande stärker oss och ger oss mod. På detta sätt är vi med om att fortsätta att bygga upp kyrkan i vårt land.

Roger Rönnberg

Kyrkoherde

Roger Rönnberg.