Begravning

Fr.o.m. 1.6 kan högst 50 personer vara närvarande vid kyrkliga förrättningar i församlingarnas utrymmen, men så att ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan deltagarna garanteras. I Esbo begravningskapell kan högst 40 personer vara närvarande och i Klockarmalmens lilla kapell högst 20 personer. Tillsvidare kan man inte ordna minnesstunder i församlingarnas utrymmen. 
 

Hela livet framstår i en annan dager när döden kommer nära. Enligt vår kristna tro är döden ändå inte slutet på allting. Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv.

Var och en av oss kommer under sitt liv att konfronteras med sorgens starka krafter. Vi vill gå med dig på en bit av sorgens väg och hjälpa dig att hitta de källor till stöd och kraft som församlingen kan erbjuda.

Det är de närmaste anhörigas uppgift att ordna begravning. Begravningen består av jordfästningen och minnesstunden.

Bokningarna görs på Esbo församlingars servicecentral, Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Öppet måndag–fredag kl. 9-15, telefon (09) 8050 2601, e-post hautatoimisto.espoo@evl.fi. T.o.m. 31.8.2020 sker kundbetjäningen endast per telefon och e-post.

 

Meddelande om begravningstjänsternas beredskap på COVID-19 smitta

De kyrkliga samfälligheterna i Helsingfors, Esbo och Vanda har beslutat att begravningstjänsterna tillsvidare avstår från avsked av avlidna med öppen kista. Begravningstjänsterna kontaktar de anhöriga om avsked med öppen kista redan har bokats. Att jordfästningen uppskjuts och ordnas senare rekommenderas inte p.g.a. att kylrumskapaciteten då inte räcker till. Det rekommenderas att jordfästningen ordnas så att bara de närmaste anhöriga deltar. I begravningskapellen har specialarrangemang införts för att förbättra hygienen, bl.a. i fråga om användningen av psalmböcker och prästernas albor. 

Begravning.