Stöd vid sjukdom

Sjukdom och död väcker ofta frågor, rädsla och osäkerhet. Samtal och bör kan hjälpa oss på vägen framåt.

Ta kontakt med sjukhusprästen när:

 • du behöver någon som lyssnar
 • när du vill samtala med någon
 • när du vill bli stilla, vill bikta dig, ta emot nattvarden
 • när du hoppas att någon kan be för dig
 • när du står inför svåra frågor och beslut
 • när sorgen drabbar dig
 • när du vill hålla en bönestund eller fira nattvard hos en sjuk eller döende
 • när du vill ordna en avskedsandaktför en avliden eller ta avsked av en avliden
 • när du behöver kyrkliga förrättningar eller skriftskola på sjukhus
 • när du behöver en präst från ditt eget trossamfund
 • Sjukhussjälavården respekterar vars och ens religiösa överygelse och livsåskådning utgående från principen om religionsfrihet.
 • Att man tar kontakt med sjukhussjälavården förutsätter inte att man är medlem i kyrkan.
 • Alla anställda har absolut tystnadsplikt.
Sjuk

Sjukhusprästerna arbetar vid sjukhusen och vårdhemmen i Esbo. I de privata vårdanstalterna betjänas man av lokalförsamlingarnas anställda. Esbo svenska församling betjänar alla svenskspråkiga i hela Esbo.

Under veckosluten (fredag kl. 15 - måndag kl. 9) får du i akuta fall kontakt med jourhavande sjukhuspräst genom personalen på sjukhus och vårdhem.

Sjukhusprästerna arbetar inom hälsovården och är anställda av evangelisk-lutherska kyrkan. De står till tjänst för personliga samtal och kyrkliga förrättningar. Sjukhussjälavården betjänar patienterna och deras anhöriga samt sjukhusens och vårdhemmens personal.

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter

Aino Bärlund
Sjukhuspastor, arbetshandledare 
HUCS Jorvs sjukhus
040 5693 303
(09) 4711
aino.barlund@evl.fi
aino.barlund@hus.fi

Henrik Honkanen
Sjukhuspastor, arbetshandledare 
HUCS Jorvs sjukhus
Esbo sjukhus akutvårdsavdelningar på Jorv
050 4380 188
(09) 4711 (Jorvs sjukhus)
henrik.honkanen@evl.fi 
henrik.honkanen@hus.fi

Tarja Mikkola
Sjukhuspastor, arbetshandledare
Rinnehemmet
(09) 85511
040 7369 312
tarja.mikkola@rinnekoti.fi
tarja.mikkola@evl.fi

Terhi Muilu-Teinonen
Sjukhuspastor, arbetshandledare
Aurorahemmet
Kuusikoti
040 7595 535
terhi.muilu-teinonen@evl.fi

Annamari Simpanen 
Sjukhuspastor
Esbo sjukhus rehabiliteringsavdelningar (Bolarskogs sjukhus)
Bolarshemmet
Dåvitshemmet
(09) 8164 7339
050 4380 041
annamari.simpanen@evl.fi