Stöd vid sjukdom

Sjukdom och död väcker ofta frågor, rädsla och osäkerhet. Då kan samtal eller bön hjälpa dig att orka gå vidare.

Ta kontakt med sjukhusprästen när du
•  behöver någon som lyssnar
•  vill samtala
•  vill bli stilla, bikta dig eller fira nattvard
•  önskar att någon ber för dig
•  står inför svåra frågor och beslut
•  känner sorg och saknad
•  vill hålla en bönestund eller fira nattvard med någon som är sjuk eller döende
•  vill hålla avskedsandakt eller ta farväl av en avliden
•  behöver en kyrklig förrättning eller skriftskola på sjukhuset
•  behöver en präst från ditt eget trossamfund

Sjukhussjälavården respekterar vars och ens religiösa övertygelse och livsåskådning inom ramen för religionsfriheten. Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att ta kontakt. De anställda har absolut tystnadsplikt.

Sex sjukhuspräster arbetar på sjukhusen och vårdhemmen i Esbo. I de privata vårdhemmen står lokalförsamlingarnas anställda till tjänst. Esbo svenska församling betjänar alla svenskspråkiga i hela Esbo.

Under veckosluten får du i akuta fall kontakt med jourhavande sjukhuspräst genom personalen på sjukhusen och vårdhemmen. 

 

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter

Aino Bärlund
Sjukhuspastor, arbetshandledare, psykoterapeut
HUCS Jorvs sjukhus
aino.barlund@evl.fiÖppna länk i ny flik
040 569 3303,09 4711 (växel)

Markku Elo
Ledande sjukhuspastor, arbetshandledare, konsult
Esbovikens vårdhem, Leva och bo-seniorcentralen i Köklax, Gröndals minnescentrum
Esbo kyrkliga samfällighet, sjukhussjälavården
markku.elo@evl.fiÖppna länk i ny flik
050 336 1484, 09 8050 2238

Henrik Honkanen
Sjukhuspastor, arbetshandledare
HUCS Jorvs sjukhus, Esbo sjukhus
Esbo kyrkliga samfällighet, sjukhussjälavården
henrik.honkanen@evl.fiÖppna länk i ny flik
050 438 0188, 09 4711 (växel)

Tarja Mikkola
Sjukhuspastor, arbetshandledare
Rinnehemmet, Dåvits minnescentral
Esbo kyrkliga samfällighet, sjukhussjälavården
tarja.mikkola@evl.fiÖppna länk i ny flik
040 736 9312
020 6385511, 09 8164 7880

Terhi Muilu-Teinonen
Sjukhuspastor, arbetshandledare
Aurorabacken, Attendo Olarsparken, Leva och bo-seniorcentralen i Alberga
Esbo kyrkliga samfällighet, sjukhussjälavården
terhi.muilu-teinonen@evl.fiÖppna länk i ny flik
040 759 5535

Annamari Simpanen
Sjukhuspastor, arbetshandledare
Esbo sjukhus
Esbo kyrkliga samfällighet, sjukhussjälavården
annamari.simpanen@evl.fiÖppna länk i ny flik
040 537 6875

En patients hand med dropp.
Sjukhuspräst och sjukskötare på en avdelning.