Synskadade

Kom med och träffa andra i samma livssituation.

Vill du samtala? Har du tankar och funderingar kring din livssituation, din familjesituation, om att leva med ett handikapp eller andliga frågor?  

  • Du kan komma och samtala ensam eller tillsammans med någon närstående
  • Vi kan också träffas hemma hos dig.
  • Våra samtal är konfidentiella.
  • Ring och beställ tid hos diakonissan för synskadade
Synskadad

Kontaktuppgifter

Diakonissa för synskadade
psykoterapeut Tarja Huttunen
(09) 8050 2340, 040 734 7715
tarja.huttunen@evl.fi

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo
Postadress: PB 200, 02771 Esbo