Att boka vigsel och kyrka

Vigseln kan förrättas i kyrkan, i hemmet eller på någon annan plats, beroende på vad brudparet och vigselförrättaren tillsammans kommer överens om.

Bokningar av kyrkor och församlingens andra utrymmen sker på Esbo församlingars servicecentral. Om bröllopsgästerna inte är så många är ett kapell ett bra alternativ.

Boka kyrkan i god tid – om man vill hålla vigseln i någon av de populäraste kyrkorna i Esbo under den livligaste vigselsäsongen kan man behöva boka kyrkan t.o.m. ett år på förhand. 

Brudparet kan bekanta sig med sin vigselkyrka på förhand, eller tillsammans med vigselförrättaren vid den övning man kommit överens om. Vaktmästarna visar gärna kyrkorna och församlingarnas andra utrymmen. Kontaktuppgifter till vaktmästarna och en presentation av kyrkor och kapell finns under länken Kyrkor och kapell.

För den som är församlingsmedlem är vigselplatsen och andra förrättningsarrangemang gratis. Däremot måste brudparet på egen hand ordna med extra dekorationer, blommor m.m. 

När man bokar utrymme måste man också räkna med den tid som går åt till att sätta upp och ta ner dekorationerna. Speciellt sommartid ordnas det en vigsel per timme i de populäraste kyrkorna, så det går tyvärr inte att sätta upp mycket stora blomsterarrangemang eller andra tids- och utrymmeskrävande dekorationer.

Altare.

Vigseltider i Esbo domkyrka påsk 2025 — påsk 2027

För perioden 4/2025 - 4/2027 kan bokningar inte göras på grund av att Esbo domkyrka är stängd för renovering. Esbobor kan boka övriga kyrkor i Esbo från och med 3.6.2024 och icke ortsbor kan göra bokningar från och med 17.6.2024. 

Allmänt när Esbo domkyrka är ibruk har medlemmar i Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta förtur när det gäller bokning av vigseltider på sommarlördagar i Esbo domkyrka. 

Också medlemmar i andra församlingar kan kontakta servicecentralen och höra sig för om eventuella lediga vigseltider.