Musiklek

Familjens allra yngsta har en egen musiklek. Kom med på en rolig stund med musik, sång, ramsor, rytm och rörelse. 

Det finns olika grupper för 0–5-åringar: syskongrupp och knatterytmik.  

Innehållet i musikleken grundar sig på förskoleålderns musikpedagogik där målet är att utveckla barnets rytm, form, harmoni och melodisinne via sång-, musikrörelse- och danslekar, rytmik och genom att spela rytminstrument. Vi tränar även att lyssna till musik samt lär oss musikens grundbegrepp: snabb/långsam, låg ton/hög ton m.m.

Onsdagarnas musiklek börjar kl. 9.30. Exakt tid för de olika åldersgrupperna hittar du lägst ned på sidan. Musikleken är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs.

Musiklek för de minsta onsdagar, Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

  • kl. 9.30-10 syskongrupp 0–5-åringar
  • kl. 10.10-10.40 knatterytmik 1–2-åringar

Vi tar hänsyn till varandra; kommer friska och i tid till verksamheten. Vi tvättar händerna vid ankomsten.

Musiklördag 

En gång i månaden blir det en musiklördag för hela familjen med barn i åldern 0–7 år. Mor- och farföräldrar, faddrar är också hjärtligt välkomna till Olars kyrka (svenska sidan).  

Det krävs inte förkunskaper, för att delta i sången, lekarna och rörelsen till musik.

Musiklördag kl. 10.30-11.30 i Olars kyrka (svenska sidan), Frälsehemmansgr. 1.

  • 13.1
  • 10.2
  • 13.4
  • 25.5

Vi tar hänsyn till varandra; kommer friska och i tid till verksamheten. Vi tvättar händerna vid ankomsten.

Illustration med en leksaksbil, dansande noter och en kvadrat med ett hjärta och bokstaven ö på sidorna.

Tag kontakt

t.f. ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo