Musiklekis

Familjens allra yngsta har en egen musiklekis. Kom med på en rolig stund med musik, sång, ramsor, rytm och rörelse. 

Det finns olika grupper för 0–5-åringar: syskongrupp, knatterytmik och babyrytmik.  

Innehållet i musiklekis grundar sig på förskoleålderns musikpedagogik där målet är att utveckla barnets rytm, form, harmoni och melodisinne via sång-, musikrörelse- och danslekar, rytmik och genom att spela rytminstrument. Vi tränar även att lyssna till musik samt lär oss musikens grundbegrepp: snabb/långsam, låg ton/hög ton m.m.

Onsdagarnas musiklekis börjar kl. 9.30 och går i 30 minuters pass till kl. 12. Exakt tid för de olika åldersgrupperna hittar du lägst ned på sidan. Musiklekisen är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs.

Musiklekis för de minsta onsdagar, Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

  • kl. 9.30-10 syskongrupp 0–5-åringar
  • kl. 10.10-10.40 knatterytmik 1–2-åringar
  • kl. 10.50-11.20 knatterytmik 3–4-åringar (föräldrar behöver inte närvara under passet)
  • kl.11.30-12 babyrytmik 0–12 mån.

Vi tar hänsyn till varandra; kommer friska och i tid till verksamheten. Vi tvättar händerna vid ankomsten.

Barnens musiklördag 

En gång i månaden, med start i september (16.9) blir det en musiklördag som är för hela familjen med barn i åldern 0–7 år. Mor- och farföräldrar, faddrar är också hjärtligt välkomna till Olars kyrka (svenska sidan).  

Det krävs inte förkunskaper, för att delta i sången, lekarna och rörelsen till musik. Barnfamiljerna kan välja mellan två grupper; en grupp börjar kl. 10 och följande kl. 11. Varje grupp har program i cirka 45 minuter. 

Barnens musiklördag kl. 10-12 i Olars kyrka (svenska sidan), Frälsehemmansgr. 1. Välj mellan: kl.10-gruppen eller kl.11-gruppen.

  • 16.9
  • 14.10
  • 11.11
  • 2.12  

Vi tar hänsyn till varandra; kommer friska och i tid till verksamheten. Vi tvättar händerna vid ankomsten.

Illustration med en leksaksbil, dansande noter och en kvadrat med ett hjärta och bokstaven ö på sidorna.

Tag kontakt

t.f. ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo