Församlingen och servicecentralen

Esbo svenska församlings kansli och församlingens anställda finns på Kyrkogatan 10 i Esbo centrum. Öppet måndag–fredag kl. 9–13.

Telefon: (09) 8050 3000, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Postadress: PB 202, 02771 Esbo

Kontakt med anställda – använd gärna direktnumren när du ringer oss!

Servicecentralen

Esbo församlingars servicecentral finns på Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Öppet måndag–fredag kl. 9-15.

Esbo kyrkliga samfällighets växel:  (09) 80501

  • Bokning av dop, vigsel och begravning (09) 8050 2601
  • Ämbetsbetyg och släktutredningar  (09) 8050 2600

Församlingarna i Esbo har en gemensam servicecentral, som sköter de uppgifter som tidigare sköttes av kyrkoherdeämbetena och gravkontoret.

Servicecentralen sköter bokningar av dop, vigslar och jordfästningar samt frågor som hänför sig till begravningar och skötsel av gravar. Till servicecentralen hör ett centralregister, som motsvarar kyrkböckerna, med information om medlemmarna i Esbos församlingar.

Ämbetsbetyg och släktutredningar beställs direkt från centralregistret. Servicecentralen sköter också beställningar och avbeställningar av Kyrkpressen.

Alla Esbo församlingars myndighets- och bokningstjänster finns alltså på samma ställe, på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum.

 

Församlingsvalet 2018 logo

Församlingsvalet 2018

Mer information