Barnets namn

Föräldrarna bestämmer vad barnet ska heta. Valet av namn styrs av namnlagen. Barnet kan ha högst fyra förnamn.

Om föräldrarna vill ge barnet ett namn som väsentligt avviker från det vedertagna namnskicket, finns det skäl att på förhand diskutera namnet med magistraten.

Tilläggsinformation om förnamn och om hur barnets efternamn bestäms av namnlagen. Öppna länk i ny flik

Val av släktnamnÖppna länk i ny flik.

Äldre man som håller ett litet barn i dopklänning i sin famn.
Foto: Antti Rintala.