Barnets namn

Föräldrarna bestämmer vad barnet ska heta. Valet av namn styrs av namnlagen. Barnet kan ha högst fyra förnamn.

Om föräldrarna vill ge barnet ett namn som väsentligt avviker från det vedertagna namnskicket, finns det skäl att på förhand diskutera namnet med myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tilläggsinformation om förnamn och om hur barnets efternamn bestäms av namnlagen. Öppna länk i ny flik

Du kan läsa mer om hur man väljer efternamn i namnlagenÖppna länk i ny flik eller hos myndigheterna för digitalisering och befolkningsdata.Öppna länk i ny flik

Foto: Antti Rintala